Stora visioner när E-hälsocentrum öppnar

Med visionen att Region Jämtland Härjedalen ska bli ledande inom utvecklingen av e-hälsa och nya lösningar inom vård och omsorg har nu portarna slagits upp för den unika satsningen E-hälsocentrum.

I nyrenoverade lokaler på våningen ovanför Zätagränds hälsocentral i centrala Östersund invigdes på måndagen nya E-hälsocentrum – det som ska bli en samlingsplats för offentliga aktörer och privata företag som jobbar med e-hälsa, vilket bland annat handlar mycket om att föra vården närmare patienterna, till exempel genom distansoberoende teknik och videoteknik. Tanken är att skapa en kreativ miljö där man tillsammans kan utveckla affärsidéer för nya lösningar inom vård och omsorg.

Bakom centret står Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, IT-konsultföretaget Sigma och fastighetsbolaget Diös. Regionen, kommunen och Sigma kommer alla tre att ha medarbetare som jobbar på E-hälsocentrum.

porträtt på en manFörstora bilden

Region Jämtland Härjedalen ska bli ledande inom utvecklingen av e-hälsa och nya lösningar inom vård och omsorg. Det är forskningsdirektören Göran Larssons vision för E-hälsocentrum i Östersund. Foto: Sara Rönnberg

"En otrolig kraft"

Göran Larsson är forsknings- och utbildningsdirektör i Region Jämtland Härjedalen och en av de drivande krafterna bakom centret:

– Det känns fantastiskt roligt i dag. Jag är både glad och stolt över att vi har lyckats med den här satsningen. Jag tror att det här kommer att skapa en otrolig kraft i utvecklingen av e-hälsa och digitalisering av vård och omsorg, säger han.

Även ett antal IT-företag kommer att finnas representerade i lokalerna. Bland annat har Atea, Sigma och Microsoft gett klartecken. Sedan finns flera mindre företag som också visat intresse. Dessutom hyrs arbetsplatser ut för både kortare och längre tid till företag med fokus på digitalisering av vård och omsorg.

På E-hälsocentrum finns även ett showroom där både offentlig verksamhet och företag kan visa upp konkreta lösningar för hur digitalisering inom vård och omsorg fungerar i dag och hur den senaste utvecklingen ser ut.

två kvinnor och en man står bredvid varandra framför tre band som är ihopknutnaFörstora bilden

"Här klipper vi inte band, utan vi knyter dem", sade Ann-Mari Johansson (S), regionråd i Region Jämtland Härjedalen, Mona Modin Tjulin (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun och Bert-Ola Bångman, affärsansvarig på Sigma, under invigningen av E-hälsocentrum den 20 november. Foto: Sara Rönnberg

Möten över en kaffe

Rent praktiskt kommer verksamheten till vardags att innebära att regionen och Östersunds kommun kommer att använda lokalerna till att jobba med olika utvecklingsprojekt inom e-hälsa, både egna och gemensamma. Och näringslivet kommer i sin tur att fokusera på sina projekt inom branschen.

– Men just att vi sitter tillsammans gör att vi kommer att få de här skapande mötena över en kaffekopp – där vi kan presentera flöden och problem inom vård och omsorg och företagen kan se möjliga lösningar, säger Göran Larsson.

Vilken betydelse tror du att E-hälsocentrum kommer att ha för regionen i stort och oss som bor här i framtiden?

– Jag tror och hoppas att det kommer att ha stor betydelse. Min vision av den här satsningen är att förutom matkultur och turism så kommer också Jämtland och Härjedalen att bli nationellt, kanske till och med internationellt, kända för att vara i framkant i e-hälsoutvecklingen, säger Göran Larsson.

utsikt mot slalombacken på Frösön genom ett fönsterFörstora bilden

Utsikten mot Frösön över takåsarna i Östersund. Foto: Sara Rönnberg

Text, foto & film: Sara Rönnberg

porträtt på en manFörstora bilden

Bert-Ola Bångman, affärsansvarig Sigma Östersund. Foto: Sara Rönnberg

"Låt centret bli en vägvisare"

IT-konsultföretaget Sigma är ett av företagen som flyttar in hela sitt Östersundskontor i E-hälsocentrums lokaler och samtidigt rekryterar nya medarbetare.

– E-hälsa är ett viktigt område i Sigma nationellt och mycket av jobbet kan göras härifrån genom samverkan med partners och engagerade jämtländska företag, säger Bert-Ola Bångman, affärsansvarig på Sigma i Östersund.

– Vi jobbar aktivt med att få folk att flytta hit till Jämtland och Härjedalen för att jobba med e-hälsa. Jag hoppas den här miljön, med världsledande företag och med de utvecklingsfördelar det erbjuder, blir en vägvisare för fler att komma hit, fortsätter han.

Vilken betydelse tror du att E-hälsocentrum kan få för Region Jämtland Härjedalen?

– Vi har möjlighet att gasa på här, att ta fram lösningar och låta det här centret blir en vägvisare för visionen att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa 2025. Låt innovationen flöda så kommer det här förhoppningsvis bli den plats i landet som leder det arbetet.

Text & foto: Sara Rönnberg

Tre röster om E-hälsocentrum

Mona Sunnfors
Projektledare E-hälsocentrum

”Jag tror på det här. Man måste utveckla den här sidan för att få bra vård för så många som möjligt. Sedan är det ju människor bakom allt ändå – både för att fråga om patienternas behov och att ta emot svar på prover eller tester som patienten kan göra i sitt hem.”

Cecilia Täckte
Ansvarig för sjukvårds- och omsorgslösningar, Tieto

”Det här är ett initiativ som man inte ens kommit i närheten av innan. Det kommer att ge möjligheter till innovation och nya konstellationer – och det kommer även invånarna att få del av. Region Jämtland Härjedalen är redan långt framme när det gäller e-hälsofrågor, det här visar att man menar allvar med digitaliseringsresan. Det kommer att ge publicitet och sätta regionen på kartan.”

Johanna Hultcrantz
Produktchef, Cambio

”Det är häftigt att det är just i Östersund. I Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen är behovsbilden så klar över vad man kommer att möta i framtiden med en äldre befolkning. Man är där resten av Sverige kommer att vara om 5-10 år. Därför är det taktiskt att vara här. Gör vi lösningar inom hälsa, vård och omsorg som fungerar här nu så kommer det vara lätt att sprida dem nationellt, men även internationellt, längre fram.”

Text & foto: Sara Rönnberg

1 av 1 gillar detta