en kvinna och en man går bredvid varandra i en korridor med glasväggarFörstora bilden

Region Jämtland Härjedalen dubblar antalet professorer till totalt fyra stycken när läkarna Eva Samuelsson och Thomas Mooe nu uppnått den prestigefyllda titeln.

Två nya professorer i Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen höjer ytterligare nivån på kompetensen när läkarna Eva Samuelsson och Thomas Mooe numera titulerar sig professorer.

Det är en utdragen process som en ska ta sig igenom innan den prestigefulla titeln slutligen kan tryckas på visitkortet. Universitetet som personen är knuten till ska för det första anse sig ha tillräckligt stor nytta av en ny professor. Och innan ansökan ens kan göras ska kandidaten ha en viss mängd forskning, handledning av doktorander, undervisning och ett visst antal publikationer i bagaget. Dessutom ska han eller hon vara en fena på att kommunicera sin forskning utåt.

– När man först läser om allt man måste göra förstår man inte hur det ska gå, säger Thomas Mooe och skrattar till.

Men det gick. Både för Mooe, överläkare på hjärtenheten på Östersunds sjukhus, och för Eva Samuelsson, distriktsläkare på Krokoms hälsocentral. Sedan den 1 september är hon professor i allmänmedicin och han professor i medicin – båda två vid Umeå universitet.

Läkarutbildningen lyfter forskningen

Att de nu är professorer är något som möjliggjorts i och med att den regionaliserade läkarutbildningen startade i Östersund 2011, menar både Thomas och Eva.

– Det är väl där som Umeå universitet har nytta av oss som professorer, att vi varit och är med och bygger upp läkar-utbildningen, säger Eva Samuelsson.

Och de menar båda att läkarutbildningen påverkat Region Jämtland Härjedalen i allmänhet och forskningsklimatet i synnerhet.

– Forskningen har vuxit exponentiellt sedan dess. Innan 2011 var det inte många som höll på med forskning, säger Thomas Mooe.

– Tidigare fick vi kämpa väldigt mycket och fick ofta sköta forskningen på fritiden. När läkarutbildningen startades tillsattes 10 lektorstjänster. Det har gett möjligheter att utveckla forskargruppen, fortsätter Eva Samuelsson.

Nu ser de bland sina studenter på läkarutbildningen att intresset för att forska växer. Flera av läkarstudenterna har redan disputerat eller ska göra det.

Vad innebär era professorstitlar för regionen?

– Det är en kvalitetsstämpel – det ökar tyngden och visar att man har kompetens på hög nivå. Det är i sin tur bra till exempel vid ansökningar av medel, säger Thomas Mooe.

Positivt för vården och den enskilda patienten

Eva Samuelsson tror att det dessutom i förlängningen påverkar kvaliteten på vården positivt.

– Jag tror det kan betyda mycket för vården och den enskilda patienten att kvaliteten på forskningen och utbildningen höjs. Många som forskar här forskar på patientnära behandlingar – det innebär att man granskar bevisen för det man gör på ett annat sätt, säger hon.

– Många av de jag handlett säger att de fått en annan syn på olika fakta – de blir mer kritiskt tänkande på hur de ser på olika behandlingar. Det ger ett vässat kvalitetstänk i organisationen, lägger Thomas Mooe till.

Om två veckor åker Samuelsson och Mooe till Umeå för att vara med på årshögtiden vid Umeå universitet då de officiellt installeras som professorer, med bland andra kungen närvarande, och där de håller varsin professorsföreläsning.

Vad finns kvar för er i den akademiska karriären nu?

– Arbetet blir definitivt inte lättare. Det handlar mycket om att leda forskningsprojekt och ansvara för studier. Att stimulera andra och berätta om nya forskningsprojekt, säger Eva.

en kvinna och en man står i en korridor med glasväggar och tittar på varandraFörstora bilden

Eva Samuelsson och Thomas Mooe föreläser om och presenterar sin forskning på stora, internationella kongresser i Europa och USA. Foto: Sara Rönnberg

Internationella framgångar

Utöver det omfattande arbetet att handleda, undervisa och stimulera forskare och studenter i organisationen så jobbar de båda oförtrutet vidare med sin egen forskning. Eva Samuelsson fick i våras anslag på nästan fyra miljoner kronor till sitt forskningsprojekt Tät.nu, om appar för behandling av inkontinens. Och hon höll nyligen en så kallad state of the art-föreläsning på en stor internationell forskningskonferens i italienska Florens.

– En allmänläkare från Jämtland som blir inbjuden till det – det har jag inte sett förr! säger hon och ler.

Samtidigt väcker Thomas Mooes forskning om vilken uppföljning efter stroke och hjärtinfarkt som bäst förebygger att patienterna inte blir sjuka igen intresse långt utanför Sveriges gränser.

– Vi har presenterat resultat på de största hjärt- och strokekongresserna i USA och Europa – det talar för bra kvalité. Och vi publiceras i högt rankade tidskrifter, berättar han.

"Fantastiskt att forska i regionen"

Och de båda är helt överens om att Region Jämtland Härjedalen är en bra plats att verka på som forskare.

– Det är fantastiskt att arbeta med forskning i regionen. De som arbetar här har en väldigt positiv syn på att ställa upp, och invånarna också. De inser att det är viktigt. Och jag tycker det är en jämlikhetsfråga – människor ska kunna bidra till forskning genom att ställa upp för forskningen, säger Eva Samuelsson och fortsätter:

– Inom regionen har man insett att forskningen är viktig. Och vi hade inte kunnat ha läkarutbildningen här om inte Region Jämtland Härjedalen satsat målmedvetet på forskning – vilket man gjort ända sedan 1990-talet. Det är också grunden till att vi båda är professorer nu, den målmedvetna och långsiktiga satsningen.

Text & Foto: Sara Rönnberg

porträttbild på Eva SamuelssonFörstora bilden

Eva Samuelsson

Yrke: Distriktsläkare i Krokom.
Akademisk titel: Professor i allmänmedicin vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.
Forskar om: Appar för behandling av inkontinens.
Det gör jag just nu: "Förbereder två föreläsningar, skriver på en etikansökan, bollar projektplaner med två studenter jag handleder, löser problem i en appstudie och förbereder undervisning."

porträttbild på Thomas MooeFörstora bilden

Thomas Mooe

Yrke: Överläkare på hjärtenheten vid Östersunds sjukhus.
Akademisk titel: Professor i medicin vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.
Forskar om: Uppföljning efter stroke och hjärtinfarkt.
Det gör jag just nu: "Försöker få iväg två arbeten på projektet kring förebyggande arbete efter stroke, och mycket manusjobb. Och så kvalitetssäkrar jag Gunnar Nilssons ultraljudsstudie så jag har precis fått 300 ultraljudsundersökningar i min dator som jag ska gå igenom."

2 av 2 gillar detta