Hörsalen på sjukhuset

Hörsalen på sjukhuset var fylld till bredden under konferensen. På podiet ser vi doktor Emil Schwarz Walsted, Köpenhamn och docent Nikolai Stenfors Umeå/Östersund

Världseliten inom idrott- och astma på plats i Östersund

- Jag känner mig stolt över att kunna presentera världseliten inom idrott- och astma här idag. I förra veckan hade vi eliten inom skidskyttevärlden på plats i samma stad. Så inledde docent Nikolai Stenfors den välbesökta konferensen på temat Idrott och astma som genomfördes i sjukhusets hörsal igår tisdag.

Nikolai Stenfors poängterade att den blandning av seniora- och juniora föreläsare som fanns på programmet tillsammans utgjorde en unik samling skarpa hjärnor samlade på en och samma plats. Vad sägs om professor Kjell Larsson, Stockholm, som föreläste om astma, idrott och kyla? Samme Kjell Larsson som för övrigt varit med och granskat det norska skidlandslagets användning av astmamediciner. Eller professor Vibeke Backer från Köpenhamn, som talade om astma och doping.

Professor Kjell Larsson

Professor Kjell Larsson, Stockholm

Vibeke Backer

Professor Vibeke Backer, Köpenhamn

Svenska skidlandslagets läkare Per ”Pliggen” Andersson gav sitt perspektiv. Från regionalt håll medverkade flera framstående läkare och forskare, bland annat Linda Eriksson som pratade om astma hos elever på svenska riksidrottsgymnasium och Tommie Irewall som föreläste på temat astma incidens hos svenska elitkonditionsidrottare.

Per Pliggen Andersson

Landslagsläkare Per "Pliggen" Andersson, Stockholm

Linda Eriksson

Doktor Linda Eriksson, Östersund

Flitiga frågeställare och aktivt mingel

Åhörarna tog verkligen chansen att ställa frågor till de olika föreläsarna mellan passen, och dagens moderatorer Nikolai Stenfors och professor Thomas Sandström fick sin dos vardagsmotion när de joggade runt med mikrofonerna i bänkraderna. Under förmiddagens fika i Kajutan blev det stormingel, där åhörare blandade sig med föredragshållare som fick svara på spontana frågor kring astma och idrott.

Tommie Irewall

Doktor Tommie Irewall, Östersund

Ett glatt gäng från MIUN:s Sports Tech delade med sig av sina förväntningar på dagen. Helen Hanstock, universitetsadjunkt på Idrottsvetenskapliga programmet såg fram emot att få lära sig mer om astma och idrott, och hoppades på riktigt inspirerande och bra diskussioner. Hon såg det även som en fördel att få ett mer kliniskt perspektiv på ämnet. Teknologie doktor Mats Ainegren hoppades få öka sin kunskapsbas gällande astma och idrott, eller som han skämtsamt uttryckte det;

- Still confused, but on a higher level!

Vid bordet satt även Hans Rosdahl från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, och han var på plats för att fånga in nya forskningsrön i ämnet.

- Hittills har dagen varit väldigt bra och intressant. Det är en hög nivå på talarna, konstaterade han nöjt.

Helen Hanstock, Hans Rosdahl och Mats Ainegren

Helen Hanstock, Hans Rosdahl och Mats Ainegren

Text & Foto: Lena Manneby

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se