en kvinnlig läkare lyssnar med ett stetoskop på en äldre kvinnas rygg

Arkivfoto: Tina Stafrén

Avgiftsfria besök i öppen vård för de som är 85 år eller äldre

De som är 85 år eller äldre får nu avgiftsfria besök på sin hälsocentral eller mottagning från och med 1 januari 2017. Det har riksdagen beslutat.

Bakgrunden till beslutet är att kostnaderna för upprepade besök i vården kan bli kännbara för äldre personer. De har ofta ett omfattande behov av hälso- och sjukvård.

Syftet med beslutet – som gäller för samtliga landsting och regioner i Sverige – är att förbättra hälsan hos dessa personer.

0 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se