Bandet klippt för nya operationssalen

Bygget för närmare 19 miljoner kronor är klart – på onsdagen invigdes den nya operationssalen för donationer på Östersunds sjukhus. Nu börjar det riktigt stora arbetet.

porträttbild på Jan Forslid med grönt hårnät på huvudet

Jan Forslid, ordförande Vävnadsrådet. Foto: Sara Rönnberg

"Verksamheten drivs av eldsjälar"

Det säger Jan Forslid, ordförande i Vävnadsrådet som stått för finansieringen av den nya operationssalen, när han deltog i invigningen.

Vad har du för känsla när du står här i rummet i dag?

– När jag ser det här tänker jag att den inte bara är till för tillvaratagande av ben utan att den även är för organdonation. Det görs på många sjukhus runtom i landet men det här är det enda jag vet som har byggt en dedicerad sal för ändamålet. Jag tänker att man borde göra det på några andra ställen också för att öka organdonationen. Annars riskerar man alltid att det blir en konkurrens om operationssalar. Här slipper man det. Det är en stor vinst jag inte riktigt hade tänkt på från början.

Vad var det som fick er att ge Östersund bidraget?

– Dels fanns ett behov av det här biologiska materialet som behövde tillfredsställas. Det hade man hittills skött genom att importera från utlandet. Dels kunde Östersund göra sannolikt att man kunde lyckas med åtagandet. Det är inte alltid storleken som avgör om man är framgångsrik eller inte. Ibland kan en mindre organisation eller ett mindre sjukhus var mer framgångsrika än stora för att man har kortare beslutsvägar och det är lättare att nå fram. Jag tror att Östersund är ett väldigt bra exempel på det. Sedan hänger det ofta på eldsjälar i donationssammanhang, och kanske inte nödvändigtvis att jag tycker det är bra, jag tycker det här är något vi ska göra. Men det är ett faktum att verksamheten drivs fram av eldsjälar. De finns här.

Vad har den här satsningen för betydelse för Region Jämtland Härjedalen tror du?

– Om man har ett nationellt åtagande så har man satt sin plats på kartan. Det leder till att man syns och hörs men det leder också till att andra inspireras och kan dra lärdom, vilket kanske är viktigare. Sedan kan jag också tänka mig att det blir utökat samarbete med Umeå och närliggande orter.

Text: Sara Rönnberg

Salen är dubbelt så stor som de vanliga operationssalarna på sjukhuset. Väggarna är släta och vita, den toppmoderna utrustningen välputsad och blank. Utanför fönstret som sträcker sig från golv till tak på ena väggen lyser vintersolen upp skidbacken på Frösön.

– Det känns jätteroligt att vi nått ända fram med den här salen, säger Gunilla Widegren, vävnadssamordnare vid Region Jämtland Härjedalen och ler nästan lättat.

– Det känns härligt och pirrigt men nu börjar allt det andra jobbet med nya saker och nya rutiner, fortsätter hon.

Stärker sjukhusets ledande position

För två år sedan rodde regionen hem nära 19 miljoner kronor i bidrag från Vävnadsrådet för bygget av den avancerade operationssalen. Redan innan dess var Östersunds sjukhus ledande i

porträtt på Gunilla Widegren med grönt hårnät på huvudetFörstora bilden

Gunilla Widegren, vävnadssamordnare. Foto: Sara Rönnberg

landet dels på att spåra möjliga organdonatorer, dels på att förse ortopedkliniker i hela Sverige med rörben. De används bland annat vid tumörkirurgi och för att ersätta ben hos patienter med proteser som har lossnat.

Sjukhuset levererar ben till samtliga regioner och landsting i Sverige och i och med att den särskilda operationssalen nu står klar stärker sjukhuset sin position som centrum för bendonationer.

– Nu ska vi utveckla det arbetet. Vi får fler och fler förfrågningar och i framtiden kanske vi kan börja tillvarata andra delar också, som till exempel hornhinnor eller hjärtklaffar. Det finns ett jättebehov i Sverige av olika delar som kan göra att människor kan leva ett bra liv, säger Gunilla Widegren.

Förväntansfull "bankdirektör"

Lika förväntansfull på det kommande arbetet är Åke Hamberg, överläkare på ortopedkliniken och medicinskt ansvarig för benbanken – ”eller bankdirektör” som han säger med ett snett leende.

porträtt på Åke Hamberg

Åke Hamberg, medicinskt ansvarig för benbanken. Foto: Sara Rönnberg

 – Jag begriper knappt att vi står i den här salen i dag. Det var en ouppnåelig dröm för några år sedan. Det är otroligt spännande men jag känner också lite bävan. Det är ett enormt projekt som ska sjösättas, det är nu det stora arbetet börjar, säger han.

Nu ska donationsverksamheten utvecklas. I och med att Östersunds sjukhus är litet är tillgången på donatorer inte stor, därför vill man utveckla samarbetet med de övriga norrlandstingen. Förhoppningen är att kunna få till ett samarbete kring de tidskrävande donationsutredningar som görs bland annat för att se om en donator är lämplig medicinskt.

En annan tanke som finns är att inom några år kunna skapa ett team som kan resa ut till andra sjukhus och ta tillvara på ben och senor till benbanken.

"Vi ser bara början"

Åke Hamberg berättar också om pågående forskning som visar väldigt positiva resultat efter transplantationer av ben. Personer som opererats med större benbitar har undersökts för att ta reda på hur patientens egna celler och vävnad växt in i och omkring den nya skelettdelen.

– Resultaten visar en härlig aktivitet av levande celler i området där det sitter transplanterat ben. När resultaten publiceras tror jag intresset för att använda ben kommer att ta fart ordentligt. Så vi ser bara början nu, säger Åke Hamberg.

Om du tittar några år framåt i tiden, vilken position har ni då?

– Jag ser att vi fortfarande har den position vi har i dag, alltså att vi är den ledande organisationen för tillvaratagande av ben och senor i Sverige. Och vi ska kunna hjälpa och stötta eventuella nya enheter i landet med de erfarenheter som vi arbetat fram.

regionrådet Ann-Marie Johansson, klädd i skyddsrock och grönt hårnät, klipper ett band medan operationspersonal i arbetskläder tittar påFörstora bilden

Ann-Marie Johansson (S), ordförande i regionstyrelsen, klipper bandet och deklarerar den nya operationssalen officiellt invigd. Foto: Sara Rönnberg

Text & Foto: Sara Rönnberg

0 av 3 gillar detta