En leende kvinna står framför en regnbågsfärgad flaggaFörstora bilden

Susanne Högberg är verksamhetschef för Ungdomsmottagningarna i Region Jämtland Härjedalen

HBTQ-certifiering - för en mer jämlik vård och hälsa

I höst påbörjar ungdomsmottagningarna i Östersund, Sveg och Strömsund tillsammans med psykiatrins akutmottagning vägen mot en HBTQ-certifiering. Samtlig personal kommer att delta i arbetet och man räknar med att ha certifieringen klar våren 2018.

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla en mer jämlik vård och hälsa. När patienter och medarbetare upplever sig välkomna från början läggs en förtroendefull grund för fortsatt positiv kontakt.

En HBTQ-certifiering ger ökad kunskap om samhällsnormer samt vilka konsekvenser dessa normer har för hälsa och livsvillkor hos HBTQ-personer. Certifieringen syftar också till att starta ett förändringsarbete för en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande utifrån ett HBTQ-perspektiv.

- Hos oss ska alla känna sig välkomna oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, säger Susanne Högberg, verksamhetschef för Ungdomsmottagningarna i Region Jämtland Härjedalen och fortsätter:

- Certifieringen innebär inte att vi sedan är färdiglärda och klara utan den ska ge oss grunden till att få in det här som en naturlig del i våra dagliga möten med såväl patienter som kollegor. Att vara mer inkluderande och ha ett bra bemötande kommer att vara till fördel för alla.

Att certifieringen tillhandahåller verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter är inte den enda vinsten. Under arbetets gång kommer man bland annat lära sig om diskrimineringsgrunderna och normers betydelse för vår hälsa. Risken för ohälsa ökar väsentligt i miljöer där fördomar och trakasserier förekommer. Samtidigt har det visat sig att de som aktivt arbetar med mångfaldsarbete får en positiv ekonomisk tillväxt och utveckling. Att arbeta aktivt för ett mer inkluderande samhälle bidrar alltså både till friska och engagerade människor såväl som en ökad tillväxt.

Arbetet med HBTQ-certifieringen påbörjas under hösten 2017 och kommer att ledas av RFSL på nationell nivå.

Text & Foto: Sara Nilsson

4 av 8 gillar detta