Förstora bilden

Ronnie Iveslätt berättade om sitt arbete med projektet "Hjärna rörelse" som bygger på att använda och införa fysisk aktivitet och rörelseglädje under hela skoldagen. Foto: Jonas Hamrén

Inspirationsdag för mer rörelse i skolan

Rörelsens betydelse för barns lärande och hälsa – det var temat för den inspirationsdag för pedagoger och skolpersonal som för fjärde året hölls i Östersund i början av november. Jonas Hamrén, samordnare för fysisk aktivitet och Eva Söderberg, folkhälsosamordnare med ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor på Folkhälsoenheten, arrangerade dagen.

Varför håller ni den här inspirationsdagen?

– Det är fjärde året i rad som folkhälsoenheten tillsammans med planeringsgruppen* arrangerar dagen för pedagoger från skolor i regionens kommuner. Det är viktigt för regionen att sprida kunskap om att skolbaserade utvecklingsprojekt för fysisk aktivitet ger effekt – de har positiv effekt på barns och ungdomars fysiska aktivitet och ökar dessutom deras hälsa och förmåga att lära sig nya saker.

Syftet med årets dag var att förmedla kunskap kring betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet för barns hälsa och kognitiva utveckling. Hur kan trivsel och en bra arbetsmiljö i skolan förstärkas?

Vad hände under dagen?

– Biträdande regiondirektören Anders Byström hälsade alla välkomna med ett kort anförande om vikten av fysisk aktivitet. Därefter hade vi två föreläsare.

Ronnie Iveslätt, idrottslärare och projektledare för ”Hjärna rörelse” på Bäckahagens skola i Stockholm, föreläste om sina erfarenheter från uppstart av projektet på sin skola till att hela skolans personal i dag ser modellen som ett självklart inslag i den ordinarie skoldagen. "Hjärna rörelse" bygger på att använda och införa fysisk aktivitet och rörelseglädje under hela skoldagen. Ronnie gav många praktiska exempel och tips till länets pedagoger – han berättade om hur modellens olika delar, bland annat organiserad pulsträning, extra aktivitetspass under lektionstid och extra satsning på simundervisning, gett positiv effekt på barns och ungdomars hälsa och fysiska aktivitet i skolan.

– Även Simon Jaktlund, grundare av mötesplatsen Surfbukten i Östersund, delade med sig av sina erfarenheter av att jobba med Surfbukten. Han berättade hur hans mål varit att skapa en inbjudande miljö för alla som inspirerar till aktivitet och talade om vikten av att våga prova på nya saker – och ge andra människor möjligheter att prova nya saker.

Vilken betydelse har rörelse och fysisk aktivitet för barns lärande och hälsa?

– Rörelse och fysisk aktivitet har en stor betydelse för både lärande och hälsa. Fördelarna för hälsan är välkända för både barn och vuxna, och är man fysisk aktiv i unga år ökar sannolikheten att man fortsätter vara aktiv i vuxen ålder. Vad gäller lärandet har det också visat sig att man med ökad fysisk aktivitet under skoldagen har kunnat uppnå positiva effekter på koncentrationsförmågan under hela skoldagen, samt förbättrade resultat inom ett flertal ämnen, inte bara idrott.

Hur bra koll har skolpersonal på det i dag?

– Kunskap, intresse och vilja att jobba med rörelse och fysisk aktivitet finns hos stora delar av skolpersonalen. Det kan dock behövas råd och information om hur man praktiskt får till arbetet ute på skolorna, vilket gör att vi är glada att kunna arrangera den här dagen för cirka 70 pedagoger från regionen.

Hur jobbar ni två med det här till vardags?

– Vi är flera personer inom folkhälsoenheten som jobbar med stöd till kommuner och skolor för att stärka hälsan hos skolelever i Jämtlands län. Ett exempel är regionens samarbetsavtal med länets skolhuvudmän om Hälsosamtalet i skolan. I Jämtlands län erbjuder skolsköterskorna barn och unga i förskoleklass, årskurs 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet ett hälsosamtal utifrån ett gemensamt frågeformulär. Det är ett unikt tillfälle att få kunskap om hur eleverna mår och ser på sitt liv samt en möjlighet att få information om barns hälsa på gruppnivå.

*Folkhälsoenheten, Regional utveckling, Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Jämtland Härjedalen, elevhälsan Östersund/ Bräcke och Länsförsäkringar Jämtland.

Text: Sara Rönnberg

1 av 1 gillar detta