En man i vita kläder sitter framför vid ett bord och tittar på en tv-skärm på väggen.

Abbas Abdi, allmänläkare på plats i Östersund, får via en uppkopplad kamera på distans undersöka öronen på en person i akutrummet i Funäsdalen medan fyrtio franska läkare tittar på via länk från Stockholm. Foto: Sara Rönnberg

Läkarmöte via video väcker internationellt intresse

Region Jämtland Härjedalens primärvård har omvärldens blickar på sig. Fyrtio läkare från Frankrike fick nyligen en demonstration av det virtuella akutrummet i Funäsdalen – och de var imponerade.

Nyligen var en fransk delegation med ett fyrtiotal läkare på Sverigebesök i Stockholm för att få inspiration inför kommande förändringar i det franska sjukvårdssystemet. De besökte sjukhus i Västmanland och i Stockholm – och samtidigt ville de titta närmare på tekniken för att träffa läkare via video som används i bland annat Region Jämtland Härjedalen.

De franska besökarna, bänkade i en konferenssal i Stockholm, kopplade upp sig mot dels Östersunds sjukhus, dels Funäsdalens hälsocentral. 

På plats i Östersund fanns Abbas Abdi som är allmänläkare i Region Jämtland Härjedalen – och som även talar franska efter att tidigare ha jobbat som läkare i Frankrike i tio års tid.

skärmbild från videosamtal med fyra personer i akutrummet i Funäsdalen

Maria Carlund, områdeschef för primärvården i Härjedalen, Magnus Dyborn, distriktsläkare, Pernilla Lundqvist, enhetschefen Funäsdalens hälsocentral, och undersköterskan Eva Ljungberg på plats i akutrummet på Funäsdalens hälsocentral. Foto: Sara Rönnberg

Läkaren i Östersund undersöker patienten i Funäsdalen

Samtidigt, 20 mil därifrån, fanns Magnus Dyborn som är distriktsläkare i Funäsdalen på plats framför webbkameran i deras akutrum tillsammans med enhetschefen Pernilla Lundqvist, undersköterskan Eva Ljungberg och Maria Carlund, områdeschef för primärvården i Härjedalen.

Efter en inledande förklaring av förutsättningarna i glesbygd för att tydliggöra för de franska åskådarna hur långt det faktiskt kan vara mellan läkare och patient – så tar Abbas Abdi vid. 

porträttbild på Abbas Abdi

Abbas Abdi, allmänläkare. Foto: Sara Rönnberg

Bon jour, je m’appelle Abbas Abdi, säger han och inleder demonstrationen med att hålla upp sin mobiltelefon.

– Det börjar så att sjuksköterskan i Funäsdalen skickar ett meddelande till mig att de har en patient på plats. Jag svarar ja på meddelandet och så kopplar vi upp oss, fortsätter han.

På datorskärmen framför Abbas Abdi syns först journalsystemet, där alla uppgifter om patienten finns. Samtidigt kan han prata med sjuksköterskan på plats 20 mil därifrån, i det här fallet personifierad av enhetschefen Pernilla Lundqvist. När de kikat igenom journalen dyker Pernilla upp på skärmen där hon är på plats i akutrummet.

Uppkopplade instrument och e-recept imponerar

Sjuksköterskan Pernilla och läkaren Abbas tar sig tillsammans igenom en undersökning av Eva Ljungberg som agerar patient. Med hjälp av en öronkamera filmar Pernilla in i Evas öron så att Abbas även på distans kan se hur de ser ut. Han tar sedan på sig hörlurar och får lyssna till patientens hjärtslag via ett särskilt uppkopplat stetoskop. När undersökningen är klar förklarar Abbas Abdi på franska att han direkt kan skriva ut ett recept som patienten får elektroniskt.

­– Voilà. Så kan patienten hämta ut sin medicin på plats, säger han.

Ett sorl går genom den uppkopplade franska publiken.

­– I Frankrike är det fortfarande pappersrecept som gäller, läkaren måste träffa patienten och ge patienten receptet i handen. Jag visade att jag som läkare kan sitta här och göra bedömningen och skicka receptet till patienten som sitter där utan problem. Det är en jättestor skillnad, förklarar Abbas Abdi när demonstrationen är klar.

videosamtalsbild på en åhörarskara i ett konferensrum i Stockholm

På plats i Stockholm satt ett fyrtiotal läkare från Frankrike och följde demonstrationen av distansundersökningen. Foto: Sara Rönnberg

Region Jämtland Härjedalen positionerar sig

Responsen efteråt var positiv bland de besökande franska läkarna.

– De var jätteimponerade av tekniken och tyckte det var jättespännande att få se hur det fungerar, säger Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen och fortsätter:

– Och de blev väldigt imponerade när de hörde hur långt ifrån varandra vi satt, hur långt bort Östersund är och hur långt det är mellan Funäsdalen och Östersund! De trodde vi var precis utanför Stockholm.

Vad betyder sådant här internationellt intresse för Region Jämtland Härjedalen?

– Jag tänker att det är väldigt betydelsefullt. Någonstans positionerar vi oss i det här som handlar om att kunna arbeta på distans inom sjukvården. Jag tror vi utmärker oss mot andra landsting, även om vi vet att till exempel Norrbotten och Västerbotten också håller på med det här. Det är jätteroligt att vi får den här uppmärksamheten, säger Anna Granevärn.

Text & Foto: Sara Rönnberg

3 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se