barnmorska mäter en gravid kvinnas mage

Anja Schäfer är gravid med sitt fjärde barn och lotsas genom Viktiga mammor-programmet tillsammans med barnmorskan Anette Johansson.

Livsviktigt program för gravida kvinnor

Allt fler gravida kvinnor har övervikt eller fetma – något som kan innebära stora risker för både kvinnan och barnet. Men ett program riktat till just denna grupp i Region Jämtland Härjedalen ska försöka bryta trenden.

Övervikt, fetma och olika typer av ätstörningar är i dag ett stort folkhälsoproblem. Det har länge varit känt att högt BMI, body mass index, vid graviditet innebär ökad risk för komplikationer, såväl under graviditeten som förlossningen – och det kan påverka både mammans och barnets hälsa negativt.

Så sent som i somras publicerades forskning från Karolinska institutet som visar att risken för missbildning hos barnet börjar redan vid lätt övervikt, vid ett BMI över 25, hos mamman.

Statistik från Socialstyrelsen visar att 42 procent av alla kvinnor som skrev in sig i mödrahälsovården i Jämtland Härjedalen under 2015 hade övervikt eller fetma – och andelen gravida med övervikt eller fetma har ökat konstant i landet de senaste 25 åren.

Trots detta har gravida kvinnor med övervikt sällan fått något annat än allmänna kostråd när de kommit till barnmorskemottagningen.

Inte haft något att erbjuda

– Vi träffar många kvinnor, både gravida och kvinnor som kommer till barnmorskemottagningarna för preventivmedelsrådgivning och så, med en övervikt eller fetma. Men vi tycker vi inte haft något att erbjuda dem, säger Ingrid Haglund, samordningsbarnmorska i Region Jämtland Härjedalen.

Frustrationen som situationen skapade ledde till att mödrahälsovården i regionen ansökte om pengar från Sveriges kommuner och landsting, SKL, utifrån statens satsning på insatser för att förbättra kvinnors hälsa. Detta för att få igång ett interventionsprogram riktat särskilt mot gravida kvinnor. Man kände sedan tidigare till ett projekt som varit framgångsrikt i Västra Götalandsregionen – Viktiga mammor – som går ut på att med relativt små insatser minska viktuppgången hos de gravida kvinnorna som väger mest.

Pengarna som beviljades från SKL gick till att anställa en nutritionist för att komma igång med Viktiga mammor i Region Jämtland Härjedalen – och in i bilden kom Cecilia Brundin Pettersson.

– I Västra Götaland har arbetssättet Viktiga mammor visat sig vara effektivt, man har kunnat visa på en minskad viktuppgång under graviditet hos kvinnor med fetma. Vi har fått möjlighet att använda deras material för att utveckla Viktiga mammor z-län, berättar hon och fortsätter:

– Det här handlar inte om kosmetisk vikt utan det handlar om hälsa.

Upptäcker mönster

Programmet drog i gång tidigare i år och sedan dess har Cecilia Brundin Pettersson åkt runt i regionen och presenterat det och materialet för barnmorskorna. Hon har också funnits med och stöttat barnmorskorna när de introducerat kvinnor i programmet.

kvinna sitter med benen i kors i en soffa och tittar in i kameran

Cecilia Brundin Pettersson, nutritionist.

Rent praktiskt går det till så att gravida kvinnor med ett BMI på 30 eller mer vid inskrivning i mödrahälsovården får erbjudande om att vara med i Viktiga mammor.

Tackar de ja får de en mapp med bland annat välkomstbrev och information om vinsterna med att inte gå upp så mycket i vikt. De får också möjlighet att låna ett par gå-stavar och en stegräknare. Men framförallt så börjar barnmorskan och den blivande mamman att prata om kvinnans vardag och hur och när hon äter och rör på sig för att medvetandegöra beteendemönster.

– De får en loggbok där de skriver upp fysisk aktivitet och matordning. Tanken är att man ska få en bild av hur det ser ut och kunna se eventuella mönster. Det är ofta som att lyfta av ett lock när man öppnar upp för att prata om det här, säger Cecilia Brundin Pettersson och fortsätter:

– Många kvinnor berättar att det hjälper att titta på hur det faktiskt är, att man vänder på det och ser lösningarna. Att tänka: okej, vad vill jag göra, vad gör jag redan nu och vad kan jag göra mer av. Till exempel vad kan och vill jag laga för mat? Man måste ha sin egen rytm. Alltihop bygger på empowerment, att kvinnan ska känna att hon faktiskt gjort det här själv.

"Bra att ha någon att prata med"

Sedan starten av Viktiga mammor i Region Jämtland Härjedalen har resultaten redan börjat märkas hos deltagarna.

barnmorska lyssnar på hjärtljud på barnet i en gravid kvinnas mage

Anette Johansson och Anja Schäfer.

Anja Schäfer bor i Bräcke och går hos
barnmorskan Anette Johansson när hon nu är gravid med sitt fjärde barn, vilket hon även gjort under två tidigare graviditeter. Hon tackade ja till att prova på Viktiga mammor-programmet och har bland annat använt stegräknaren mycket. Anette har sett stor skillnad.

– När vi jämför dina tidigare graviditeter med denna har du inte alls haft samma viktuppgång den här gången, säger hon.

– Nej, men nu har jag ju också två småbarn hemma! Stegräknaren är alltid på över 8 000 steg, säger Anja Schäfer och skrattar.

– Huvudsakligen har jag inte gjort några stora förändringar – men det har varit bra att ha någon att prata med, fortsätter hon.

Viktiga mammor har tagits väl emot av barnmorskorna ute i regionen bland annat på grund av att upplägget är enkelt men effektivt.

– Barnmorskan måste känna att detta är något jag själv kan hantera. Det måste bli ett arbetssätt som ryms inom vårt ordinarie jobb, säger samordningsbarnmorskan Ingrid Haglund.

Kan överföras till andra patientgrupper

Nutritionisten Cecilia Brundin Pettersson är projektanställd i två år. Målet är att under den tiden komma in i arbetssättet – men önskan är att i framtiden ha en permanent dietist i primärvården som mödrahälsovården kan använda sig av. Något som även skulle kunna spilla över på andra patientgrupper.

– Jag jobbar som distriktssköterska också och träffar många patienter som har högt blodtryck, är stressade, äter fel, inte hinner röra på sig och där det känns förfärligt att vi inte kan hjälpa dem mer, säger Anette Johansson och fortsätter:

– Vi bara skriver ut blodtrycksmedicin och har inget förebyggande arbete över huvud taget. Det är rätt skrämmande. Tänk om vi i stället kunde berätta att det finns andra sätt, bara man får motiveringen.

– Det är ett otroligt arbete som sätts igång i Viktiga mammor, säger Cecilia Brundin Pettersson.

– Tänk: om man når den gravida så når man barnet i magen också med det förebyggande arbetet för barnets framtida hälsa – och kanske mannen, sambon eller partnern. Jag hoppas att det här arbetet lyfter frågan mer. Här finns ett riktigt bra koncept som kan ge ringar på vattnet.

Text & Foto: Sara Rönnberg

6 av 10 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se