Mobila närvårdsteamet - trygghet på hemmaplan

- Åh, vad det känns tryggt och bra att få vara med här.

- Jag är så glad att jag får vara er patient.

Det är några av de spontana reaktioner som sjuksköterskorna i det nystartade mobila närvårdsteamet fått ta emot av de patienter de hunnit ansluta.

- Vi har ju länge jobbat strukturerat med att ta om hand äldre på ett bättre sätt. Vi vill organisera vården för de äldre multisjuka, och ta hand om de mest sjuka patienterna. De som åker mycket ut och in på sjukhus eller som är instabila på något sätt. Det berättar Anna Hestner, projektledare för MINT, mobila närvårdsteamet.

I samarbete med kommuner och primärvård

Teamets arbete bekostas av medel från den så kallade prestationsmiljarden, som från början är en pott statliga pengar vilka Region Jämtland Härjedalen valt att använda till detta. Det arbete teamet gör sker i samverkan med länets kommuner och med primärvården. Själva teamet utgår från den specialiserade vården. Teamet i sig består, förutom Anna Hestner, av två specialistläkare som arbetar halvtid med detta. Det är Magnus Gibson, invärtesmedicinare och rehabspecialist samt Eva-Pia Darsbo, allmänläkare och geriatriker.
- Både jag och Magnus är väldigt intresserade av att arbeta på det här sättet, berättar Eva-Pia Darsbo, och fortsätter;

- Tiden för hembesök finns i det här projektet, och det tycker jag är jätteroligt. Det känns som om det är just sånt som människorna vill ha.

- Här blir vi inte begränsade av formen sjukhus, som många gånger kan vara ganska fyrkantigt till sin struktur. Alla människor passar inte i alla skeden in i den formen. MINT blir ytterligare ett verktyg för att kitta ihop olika huvudmannaskap, lägger Magnus Gibson till, och fortsätter;

- I det här arbetet tror jag att vi kommer att göra skillnad och verkligen förbättra kvalitén på vården för den här gruppen patienter.

I teamet ingår även Carina Johansson, sjuksköterska med vidareutbildning i vård av äldre. Hon har med sig stora erfarenheter från arbete i akutvård, där hon även haft äldreansvaret på akuten på sjukhuset under de senaste åren. I sitt arbete där har hon sett den här gruppen äldre komma in, ofta vid upprepade tillfällen, och de har inte fått någon bra vård på plats. Därför tror hon jättemycket på det nystartade teamet. Helen Wiklund ingår också i MINT. Hon har en bakgrund som distriktssköterska i Åre och Krokoms kommuner.

- Jag ser verkligen behovet av det här teamet som en möjlighet att samverka runt den multisjuka patienten i hemmet, och kunna trygga upp där.

Samverkan är ledordet

Ett ledord för teamet är samverkan. Att jobba tillsammans med de åtta olika kommunerna i länet. Patienter ansluts just nu i lugn takt, allt för att teamet ska kunna bygga upp fungerande rutiner och hitta ett bra arbetssätt i samverkan med övriga aktörer. Målet är att nå upp i en patientkrets på cirka 20-25 patienter. Teamet vill jobba upp ett gott samarbete med respektive kommuns distriktsköterskor och hemtjänst. Det är en viktig pusselbit för att få allt att flyta på smidigt i framtiden. Målet är att teamet ska förvandlas till en ordinarie verksamhet på två års sikt.

Hur vill ni jobba då?

- Med mycket stöd i hemmet, där vi vill skapa en trygghet. Vi har chansen att göra en grundlig journalgenomgång, för att få en helhetsbild av vad alla inblandade vårdgivare gör med patienten. Vi gör också en genomgång av läkemedlen för att se att de är de bästa för patienten, säger Eva-Pia Darsbo och fortsätter;

- Vi vill verkligen få chansen att sitta ner hemma hos varje människa och ta reda på vad den vill. Ibland går det så fort när man hamnar inne på sjukhus att man inte hinner med att säga; nämen stopp! Jag vill egentligen inte det här.

- Våra patienter ska få det som dom vill ha det, och ska känna sig trygga hemma helt enkelt, fyller Eva Hestner i.

En direktväg in

Målet är att dessa patienter inte ska behöva åka ut och in på sjukhuset i onödan, men när väl behovet uppstår ska dom ha en ”direktväg” in och helst slippa komma via akuten först utan istället raka spåret upp på den avdelning där de ska vara. Gensvaret från de patienter som hunnit knytas till teamet är genomgående positivt. Dom uppskattar verkligen den personliga kontakten med sköterskan via telefon eller besök i hemmet. Även vetskapen om att det finns en lättillgänglig doktor känns tryggt och bra. Det är viktigt för teamet att de kan tillföra ytterligare någonting extra och vara till verklig nytta för dom som blir anslutna som patienter.

- Jag tror starkt på den här idén, och ser fram emot att det ska fungera, utifrån mitt akutperspektiv. Jag vill att dessa multisjuka personer om möjligt ska få hjälp i hemmet men om de måste åka in på sjukhuset ska de slussas direkt upp på lämplig avdelning, konstaterar Carina Johansson.

- En viktigt bit i det hela är att stötta upp planeringen kring varje patient. Så att man verkligen bara behöver åka in när man måste. Det är många svåra beslut att fatta i detta, för att slå fast om en person vill åka in på sjukhus eller inte. Och vad vi annars kan göra hemma i en akutsituation, säger Eva-Pia Darsbo.

Text: Lena Manneby

2 av 4 gillar detta