en sjuksköterska tar blodtrycket på en äldre damFörstora bilden

Linda Wiklund kollar trycket på Britt-Marie Ogebrandt

Tid är hjärna!

Linda Wiklund, sjuksköterska på strokeenheten, betar av den växande kön till blodtryckskontrollen under strokedagen i Östersunds sjukhus foajé. Stroke kan drabba vem som helst. Men det finns vissa saker man kan göra själv för att minska risken att drabbas.

Just blodtrycket är en sak som man själv kan kolla regelbundet. Högt blodtryck är den största dominerande riskfaktorn för att drabbas av en stroke eller en TIA*. Man kan gå runt med ett högt blodtryck utan att märka av det.

– Ofta kanske man tror att man ska känna yrsel eller att man tvärtom har ett lågt tryck om man har just yrsel. Men då ska man veta att även ett högt blodtryck kan ge samma symptom. Går man inte regelbundet och kollar av sitt tryck så har man ju ingen aning om när det i så fall blev högt heller, berättar Linda Wiklund.

Förebygg själv

Andra förebyggande åtgärder är att motionera, äta sunt och inte röka. Saker som är viktiga att tänka på och som man själv kan bidra med, för att inte drabbas. Det finns även en ärftlig faktor, och den är ju svår att komma åt. Män och kvinnor drabbas i princip i lika hög utsträckning av stroke eller TIA. Men det man ser generellt i Sverige är att antalet drabbade minskat en smula nu jämfört med tidigare, samtidigt som man även kan se en tendens till att fler yngre drabbas nu och då framförallt kvinnor. Vad det beror på är inte klarlagt ännu.

Britt-Marie ville få koll

Britt-Marie Ogebrandt var en av alla som tog chansen att få sitt blodtryck uppmätt, och hon hakade på en väninna till Strokedagens evenemang;

– Det är bra och intressant för mig att få höra mitt värde här idag, och jag kommer att fortsätta kolla upp det för att känna mig säker, berättar hon.

Ansikte, kroppsdel, uttal och tid

AKUT-testet är en metod för att snabbt göra en riskbedömning om huruvida den person man har framför sig kan ha drabbats av en stroke eller en TIA. Ansikte, kroppsdel, uttal och tid. Det man gör är att kontrollera om personen i fråga blivit ensidigt sned i sin ena mungipa. Ofta är det på samma sida som man i så fall lägger märke till att personens hand, arm och ben är påverkat. När det gäller uttal handlar det om att man kan drabbas av afasi eller få svårt att uttrycka sig. Då ska man få hen att upprepa en enkel mening eller säga sitt namn till exempel. Lyssna till uttalet, som kan vara sluddrigt eller så kanske man inte får fram några ord alls. Det är tydliga tecken på att någonting hänt i storhjärnan. Avslutningsvis litet om tidsfaktorns betydelse.

– Tid är hjärna! Det är så många nervceller och hjärnceller som hinner dö per minut, så att komma in på sjukhuset tidigt är jätteviktigt, betonar Linda Wiklund.

Även om symptomen skulle vara övergående är det viktigt att uppsöka sjukvården för att bli ordentligt kollad. En TIA är en varningssignal om en instabil hjärna, och besvären kan återkomma. Så tänk inte att det gick över, utan sök vård hur som helst.

*TIA - Transitorisk Ischemisk Attack - är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. I Sverige får årligen cirka 10 000 personer TIA. Men det kan vara många fler, då alla troligen inte söker vård. Källa: Stroke Riksförbundet

Text & Foto: Lena Manneby

2 av 4 gillar detta