Tryggare vård med nya uppkopplade akutrum

Att koppla upp sig mot en läkare på distans – nu är det möjligt i tre nya akutrum i Härjedalen. Snabb och effektiv vård där patienten behöver den är ledorden i Region Jämtland Härjedalens satsning på ny teknik.

– Det innebär en mycket större möjlighet att kunna få hjälp på den ort man befinner sig i stället för att man ska behöva åka till närmaste läkare eller till sjukhus, säger Maria Carlund, verksamhetschef för primärvården i Härjedalen.

I de tre akutrummen som på onsdagen invigdes på hälsocentralerna i Funäsdalen, Hede och Sveg får den som är i behov av en läkarbedömning eller läkarvård träffa en sjuksköterska som gör undersökningar och tar prover – precis som det brukar vara inför att man träffar en läkare.

Skillnaden i akutrummen är att läkaren inte finns på plats fysiskt – utan när det är dags att träffa läkaren blir patienten med en knapptryckning uppkopplad mot honom eller henne.

Med hjälp av olika typer av kameror kan läkaren undersöka exempelvis öron och hjärta, ge råd om vidare behandling och ordinera eventuella läkemedel. Allt dokumenteras på samma sätt som vid ett traditionellt läkarbesök och fungerar såväl vardag som helg och i samverkan med ambulanspersonal och Härjedalens kommun.

– Vi ska organisera oss på ett sådant sätt att man får hjälp där man behöver, säger Maria Carlund och fortsätter:

– Känslan ska vara att du kommer hit, du får hjälp och du får träffa läkaren, och att det mötet ska vara i stort sett lika bra som om läkaren vore här fysiskt. Tekniken ska inte stå i vägen för mötet mellan människor.

De tekniska lösningarna har tagits fram i samarbete med företaget Sigma IT Consulting.

Akutrummen i Härjedalen är ett avstamp för en fortsatt utveckling och spridning av tekniken och konceptet i Region Jämtland Härjedalen.

– Det här är början på en utveckling där vi kan göra allt mer medicinskt säkra bedömningar på distans och att för patienter öka tillgängligheten till sjukvård och slippa resor, säger Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen.

Något som också Jenny Sellsve (S), ledamot i regionstyrelsen, poängterar:

– Vi måste effektivisera och komma närmare patienten – just i och med att vi har så pass långa avstånd som vi har i vårt län. Därför är det här ett viktigt steg i den utvecklingen och det här är bara ett första steg i utvecklingen, säger hon.

Text: Sara Rönnberg Film: Ola Sandström/Färgteve filmproduktion

människor står upp i ett akutrum och tittar på en sjuksköterska som demonstrerar den nya tekniska utrustningenFörstora bilden

Den 7 juni skedde invigningen av de tre akutrummen simultant i Hede, Funäsdalen och på bilden i Sveg. Foto: Ingela Jönsson

6 av 9 gillar detta