Bäbis

Fotograf: Ebba Lindman

På söndag genomförs en demonstration i flera svenska städer kring förlossningsvården, så även i Östersund. Med anledning av det gör regionstyrelsens ordförande och vice ordförande följande inlägg i lokalmedia:

Trygg förlossningsvård i vår region

Just nu råder stort engagemang kring förlossningsvården i Sverige. Det är bra. Det är ännu bättre att kvinnor i Region Jämtland Härjedalen kan känna sig trygga med att det finns plats på Förlossningsavdelningen på Östersunds sjukhus och att man inte blir hänvisad till ett annat sjukhus eller landsting när det är dags att föda.

Region Jämtland Härjedalen ligger i topp när det gäller god kvalitet inom barn- och förlossningsvård. Nationell statistik visar att barns hälsa här i regionen är bland de bästa i hela Sverige de första åren efter förlossningen. Sådana resultat är förstås beroende av flera faktorer men har en grund i en väl fungerande mödravård, i en väl fungerande förlossningsvård och i ett synsätt på barn- och förlossningsvård som är gemensamt genom hela vårdkedjan. Det är vi mycket stolta över.

På samma sätt är vi mycket stolta över att det just nu föds många barn i Region Jämtland Härjedalen och att vi på Östersunds sjukhus trots det kan ta hand om samtliga kvinnor som ska föda. Kvinnor i vår region hänvisas aldrig av platsbrist till något annat sjukhus – däremot om det finns medicinska komplikationer hos mor eller barn med behov av speciella resurser. I enstaka fall tar Östersunds sjukhus däremot emot födande kvinnor hemmahörande i andra landsting. Vi är också stolta över att Region Jämtland Härjedalen har lyckats rekrytera barnmorskor så att personalsituation ser bra ut inför framtiden. Dessutom har Förlossningsavdelningens undersköterskor utökat sina kompetenser och på sikt räknar vi med att även läkarförsörjningen inom förlossningsvården är tryggad och att hyrläkare inte längre behövs.

På grund av att det föds så många barn just nu har grundbemanningen på förlossningsavdelningen utökats från två barnmorskor morgon och kväll till tre. Det, liksom vårdpersonalens semestrar, har under den gångna sommaren gjort att förlossningsvården på Östersunds sjukhus varit ansträngd men under kontroll. Det har fungerat tack vare att personal ställt upp och jobbat extra vid hög arbetsbelastning och vid sjukdom hos ordinarie personal.

Det finns alltså all anledning för gravida och födande kvinnor i Jämtland Härjedalen att känna sig trygga, förlossningsvården är högt prioriterad här. Det gäller även i ett framtida perspektiv och i planeringen av ett nytt sjukhus – där ska förlossningsvården inplaneras redan i en första byggetapp.

 

Ann-Marie Johansson (S), ordförande regionstyrelsen

Christer Siwertsson (M), vice ordförande regionstyrelsen

2 av 6 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se