Närbild på leende kvinnaFörstora bilden

Anna Meschaks

Vår nya mödrahälsovårdsöverläkare gillar utveckling

Ny på sin tjänst, men inte alls ny i organisationen. Anna Meschaks har knappt suttit en månad på sin nya tjänstestol, och det är mycket att ta in och reflektera över. Men med sin mångåriga bakgrund som läkare på kvinnokliniken var steget ändå inte särskilt långt till det nya jobbet. Verksamhetsutveckling ligger henne varmt om hjärtat, och det kommer hon att få hugga tag i på allvar framöver.

Född i Stockholm och utbildad i Linköping kom hon till länet för att göra sin AT. Fjäll och skidåkning lockade. Här blev hon kvar och bildade familj. Skidåkningen brinner hon fortfarande för. Att gå från den renodlade läkarrollen över till en i huvudsak administrativ funktion skrämde henne inte.
– Jag tyckte att det skulle vara roligt att jobba med kvinnohälsa på ett annat sätt än som läkare på ett sjukhus, och få möjlighet att arbeta förebyggande.

 

Tjänsten är som sagt till största del administrativ, men Anna Meschaks hoppas kunna komma ut och arbeta tillsammans med barnmorskorna och läkarna i primärvården en viss del av sin arbetstid. Det ser hon som viktigt för att förstå deras arbete bättre. Hon vet redan nu att hon kommer att sakna mötet med patienterna, eftersom hon uppskattade det väldigt mycket när hon arbetade på kvinnokliniken.

Ska stötta primärvårdens barnmorskor

Primärvårdens barnmorskor arbetar idag med hälsovård i samband med graviditet samt familjeplanering/preventivmedelsrådgivning, och här ska Anna Meschaks fungera som stöd samt utarbeta medicinska riktlinjer.  Det arbetas även med att utåtriktat förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Gynekologisk cellprovskontroll finns med som en stor pusselbit, plus det övergripande folkhälsoarbete som utförs av barnmorskorna i så mån att dom talar med sina patienter om kost, motion, droger, alkohol och tobak. 

Verksamhetsutveckling ska förbättra för alla parter

Anna Meschaks anser sig jobba i en i grunden väl fungerande verksamhet, men det finns alltid saker att förbättra. En sådan sak är vårdkedjan för graviditet, när det gäller samarbetet mellan barnmorskorna i primärvården och i specialistvården.

Hon är övertygad om att verksamhetsutveckling på längre sikt gör det bättre för patienterna men även för personalen, som då kan bedriva effektivare vård.
– Det gäller att fundera på vad det är vi ska jobba med för att det ska bli så bra som möjligt för alla, säger hon.

Anna Meschaks är öppen för förslag, om någon därute har idéer för hur man skulle kunna utveckla mödrahälsovården i länet.
–Jag tar tacksamt emot dom och tror att vi tillsammans kan göra vården ännu bättre! Det måste inte fortsätta exakt så som det varit tidigare, konstaterar hon.

Gratis cellprov från 2018

Redan idag dyker närmare 90 procent av de kvinnor som kallats till sin cellprovskontroll upp på den tid de fått, så länet har en hög täckningsgrad. Därför kommer inte det regeringsbeslut som innebär att det från årsskiftet blir gratis att lämna cellprov påverka arbetsbelastningen för barnmorskorna och provtagningen nämnvärt tror Anna Meschaks.

– Det är en viktig förebyggande åtgärd att man som kvinna går iväg och tar sitt cellprov. Är det då någon som tidigare funderat på om hon verkligen har råd, så är ju det hindret borttaget i o m detta. Provet räddar liv, och kan vi rädda ytterligare några är det ju bara bra.

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 3 gillar detta