Virtuella hälsorummet på Gellinergården i Gällö stänger

På grund av platsbrist stänger vi det virtuella hälsorummet på Gellinergården i Gällö från och med den 1 november.

Tills vidare hänvisar vi till Bräcke hälsocentral för provagningar. Telefon till Bräcke hälsocentral: 0693-166 10, telefontid: 08.15–11.00.

Text & Foto: Maria Karlsson & Andreas Larsson

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se