16 maj genomförs en stor övning på Östersunds sjukhus

Den 16 maj 2024 genomför Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Försvarsmakten och andra aktörer en masskadeövning i Östersund.

Övningen syftar till att pröva förmågan att omhänderta många skadade under kort tid. Stora delar av Östersunds sjukhus kommer att beröras.

Så märker du att övningen pågår

  • På grund av övningen är parkering förbjuden längs med Fältjägargränd vid Östersunds sjukhus.
  • Under dagen kommer det att pågå många transporter i centrala Östersund med blåljusfordon och militärfordon till sjukhuset, vilket kan leda till trafikstörningar på och runt sjukhusområdet.
  • Du som besöker sjukhuset kan se militär personal samt övande personer som är sminkade som om de vore skadade

Varför genomförs övningen?

Det huvudsakliga syftet med övningen, som har namnet Vega, är att öva samverkan mellan det militära försvaret och det civila försvaret, i vilket Region Jämtland Härjedalen har en framträdande roll. En samverkan som behöver fungera i alla aspekter från kris till ytterst krig.

Själva scenariot under övningen kommer att utspela sig i Östersund. Huvudfokus kommer att vara att pröva Östersunds sjukhus förmåga att hantera många skadade vid samma tillfälle, i händelse av kris eller krig, och att pröva samverkan med Försvarsmakten genom hela vårdkedjan.

Jämtlands län är en strategiskt utpekad knutpunkt i ett Nato-perspektiv – i synnerhet Östersund med omnejd. Ett krav från Nato är att civila samhällen i de länder som är anslutna behöver kunna klara av att hantera en masskadehändelse, det vill säga en händelse där många människor blir skadade och behöver vård.

Övningen finansieras av statliga medel för regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppgift att skyndsamt stärka den nationella och regionala förmågan att hantera en masskadehändelse. En del i det arbetet är information, träning, utbildning och övning ute i regionerna.

För mer information kontakta:

Therese Selander, övningsledare 076-167 86 30

Thomas Jarnehill, kommunikationsavdelningen 073-824 54 90

Text: Thomas Jarnehill

3 av 4 gillar detta