en person sitter vid ett bord och tittar upp på en person som står bredvidFörstora bilden

Helen Ferm, IT-projektledare med sjuksköterskebakgrund, får sina kunskaper i provtagning uppfräschade av en handledare från kliniskt träningscentrum, KTC. Foto: Sara Rönnberg

Administrativ personal förstärker sjukvården

Nu snabbutbildas administrativ personal från regionstaben som har erfarenhet från sjukvården för att återuppväcka sina sjukvårdskunskaper – och för att kunna stärka upp i vården.

Helen Ferm är IT-projektledare på e-hälsoenheten i Region Jämtland Härjedalen – men i grunden har hon en sjuksköterskeutbildning och har bland annat jobbat som sjuksköterska på barnmottagningen på Östersunds sjukhus. Men det var 15 år sedan. Sedan dess har hon läst ytterligare en utbildning och jobbar numer med IT kopplat till vården.

Nu är hon med under den andra av tre utbildningsdagar för så kallad reaktivering av personal som annars jobbar administrativt i regionstaben. Och Helen Ferm är beredd att hoppa in på sjukhuset igen och stötta upp där det kan komma att behövas framöver.

– Jag tycker det här är jättebra och positivt. Administrativa uppgifter kan oftast vänta, och då tycker jag det är självklart att jag som har vårdutbildning kan byta roll och hjälpa till när det behövs. Även om jag kanske inte är uppdaterad på det senaste så kan jag bidra i alla fall, säger Helen Ferm.

Även Tim Wiklund, upphandlare på enheten för inköp och upphandling, är med och får sina kunskaper uppfräschade – även om det för honom bara var ett år sedan han lämnade jobbet som sjuksköterska i ambulanshelikopterns så kallade HEMS-crew*.

– Jag känner mig inte så ringrostig men det händer ju otroligt mycket med riktlinjer och allt, man måste vara uppdaterad hela tiden. Det kan jag känna att jag tappat lite, men det är sådant jag kan läsa in. I själva sjukvårdsbiten och hur man förhåller sig till patienter känner jag mig trygg, säger han.

en person övar hjärtkompressioner på en övningsdockaFörstora bilden

Från sjuksköterska i ambulanshelikopterns HEMS-crew till upphandlare på inköps- och upphandlingsenheten. Det jobbytet gjorde Tim Wiklund för ett år sedan. Nu gör han sig redo att hoppa in i ambulanshelikoptern igen i coronakrisens spår. Foto: Sara Rönnberg

Mandat att flytta personal

Efter en inventering av anställda i regionstaben med sjukvårdsutbildning så har nu 33 personer sållats fram som ska få sina vårdkunskaper uppfräschade – eller reaktiverade som det kallas.

– Det är personal som jobbar administrativt som har erfarenhet från sjukvården, men den kan ligga ganska många år tillbaka i tiden. Eftersom man tappar sina kunskaper när man inte jobbar aktivt med något så behöver vi återuppväcka dem, reaktivera dem, säger Henrik Wahlström.

Wahlström har fått ansvaret för att leda en central bemanningsorganisation med mandat att flytta personal i Region Jämtland Härjedalen för att kunna stärka upp där det behövs när antalet patienter med covid-19 ökar. I coronakrisens spår räknar man dels med ett högre tryck på grund av fler patienter, samtidigt som personal kommer att bli sjukskriven.

porträtt på en person

Henrik Wahlström, controller i Region Jämtland Härjedalen – och tidigare sjuksköterska – som nu leder en central bemanningsorganisation med mandat att flytta personal inom regionen för att stärka upp där behovet finns. Foto: Sara Rönnberg

Flera olika rekryteringsinsatser externt

Det som gjorts hittills är att den planerade vården, framför allt på Östersunds sjukhus, dras ner till ett minimum. Samtidigt snabbutbildas bland annat anestesipersonal för att kunna jobba med intensivvårdspatienter i stället för på centraloperation och personal från avdelningarna för kirurgi och ortopedi för att kunna gå över till att arbeta på intensivvårdsavdelningen, IVA, och akutmottagningen.

Utöver det rekryteras studenter till tillfälliga anställningar – på tisdagen intervjuades 22 läkarstuderande. Plus att andra externa personer rekryteras utifrån spontanansökningar. Detta har marknadsförts i sociala medier och har hittills genererat ett tjugotal ansökningar.

– Jag vill dock poängtera att vi inte kommer att rekrytera personer som jobbar inom den kommunala vården, vi vill inte konkurrera om vårdpersonal, säger Henrik Wahlström.

Förstärka och stötta i sjukvården

Under utbildningsdagen som personal från regionstaben går igenom är de huvudsakliga delarna föreläsningar om covid-19 och basala hygienrutiner samt praktiska övningar i hjärt- och lungräddning, provtagning, hur de hanterar en akut sjuk patient och i regionens journalsystem.

Om eller när den reaktiverade personalen blir inkallad att jobba i vården blir de en extra resurs.

– När man varit borta så länge från vården som många av de här har så är det svårt att kliva in i en roll som sjuksköterska som jobbar med ett helt vårdlag. De här personerna kommer att vara förstärkning men inte ersättare. De kan till exempel stötta en annan sjuksköterska som har ett större vårdlag än vanligt eller utföra punktinsatser i slutenvården, akutsjukvården eller i andra viktiga funktioner, säger Henrik Wahlström.

tre personer övar på hjärt- och lungräddning med en defibrillator på en övningsdockaFörstora bilden

Hjärt- och lungräddning för sjukvårdspersonal är ett av momenten som ingår i snabbutbildningen för administrativ personal. Bland annat får de instruktioner för hur de använder en defibrillator vid ett hjärtstopp. Foto: Sara Rönnberg

"Vi måste hjälpas åt"

Reaktiveringsutbildningen görs tillsammans med KTC, kliniskt träningscentrum, som handleder de praktiska övningarna. De som går utbildningen får inom några dagar veta var de kan komma att bli placerade om de kallas in och de uppmuntras att besöka enheten.

– Vi gör det här väldigt snabbt och övergripande för de här personerna. Situationen är inte optimal men vi måste hjälpas åt, säger Henrik Wahlström och fortsätter:

– I den här situationen kommer många personer i regionen att behöva göra saker de inte gör till vardags. Till exempel kommer sjuksköterskor som inte jobbar på intensiven att stötta upp där. Men alla insatser är värdefulla och vi måste försöka göra det bästa vi kan.

Vad händer med administrativa personalens ordinarie arbetsuppgifter?

– Det blir en intressant balansgång. Vi kan inte sluta beställa hem förrådsvaror eller göra inköp och liknande som de annars jobbar med. De uppgifterna kommer behöva göras precis som alla andra uppgifter. Men i en krissituation kommer de administrativa arbetsuppgifterna att prioriteras väldigt hårt.

Kan det bli aktuellt att du själv hoppar in och jobbar i vården?

– Jag är utbildad sjuksköterska, men har inte jobbat i vården sedan 2011, men jag är beredd att ta på mig vårdkläder om det skulle behövas. Även hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist som har bakgrund som intensivvårdssjuksköterska har sagt att hon är beredd på det.

Text & Foto: Sara Rönnberg

* Den som jobbar i HEMS-crew sitter bredvid piloten fram i helikoptern och hjälper hen att navigera under flygning, sköter radiokommunikation och håller koll på checklistor. När helikoptern landar hos en patient hjälper personen i HEMS-crew narkossköterskan som är med på flygningen att vårda den skadade eller sjuka patienten.

0 av 0 gillar detta