Ambulanssjukvården tar digitalt jättekliv

Från och med måndagen tar ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen ett stort steg från att ha legat sist i den digitala journalvärlden till att ligga främst i Sverige på området.

Sedan tre veckor tillbaka har ambulansstationerna i Östersund, Funäsdalen och Järpen testkört en ny digitaliserad ambulansjournal, något som innebär ett stort steg framåt på många sätt.

– Systemet vi jobbat med tidigare har känts rätt så föråldrat. All annan vårdpersonal har dokumenterat digitalt sedan länge medan vi har fortsatt med penna, papper och karbonpapper, säger Per Schratz, ambulanssjuksköterska i Östersund.

Per Schratz sitter – tillsammans med ambulanssjuksköterskorna Andreas Hedenfalk och Torbjörn Persson – med i arbetsgruppen för de nya digitala journalerna och har sedan en tid tillbaka fått jobba praktiskt med dem, medan de flesta av kollegorna på regionens ambulansstationer först från och med i dag, den 29 oktober, kan kasta pennan och pappret.

Nu ska allt som rör ambulanssjukvårdens patienter dokumenteras elektroniskt direkt i ambulanserna. I alla bilar finns en bärbar dator, av något stryktåligare modell, där vårdpersonalen skriver journalanteckningar direkt i det digitala ambulansjournalsystemet Mobimed – de förs i sin tur över direkt till patientens journal i det regionövergripande journalsystemet Cosmic.

– Nu kommer alla som har tillgång till Cosmic, hälsocentraler, akutmottagningen och andra mottagningar, kunna läsa våra anteckningar direkt på ett bra vis. Det är ett jättekliv framåt, säger Per Schratz.

en ambulanssjuksköterska kör en ambulans

Att komma åt patientens journal direkt i ambulansen innebär ett stort steg för patientsäkerheten. "Våra bedömningar blir mycket säkrare", säger Per Schratz. Foto: Sara Rönnberg

Kommer åt patientens journal ute på fältet

Tidigare lämnade ambulanspersonalen en pappersjournal när de transporterade en patient till akutmottagningen eller en hälsocentral. Pappren tenderade dock att försvinna, vilket bland annat gjort det svårt att granska den egna verksamheten vid exempelvis avvikelser.

– För patienter som hänvisades till egenvård eller på egen hand eller via sjukresa tog sig till akutmottagningen skrev vi alltid en journalanteckning i dator när vi kom tillbaka till ambulansstationen – men den blev aldrig skriven förrän vi var tillbaka på stationen, dessutom med risk för att vi skulle få åka ut på ett nytt larm under tiden, säger Per Schratz.

Samtidigt som de elektoniska ambulansjournalerna sätts i drift blir Region Jämtland Härjedalens ambulanssjukvård bland de första i landet med möjligheten att komma åt och öppna Cosmic i ambulansen – så ambulanspersonalen kan gå in och läsa i patientens journal ute på fältet. Per Schratz förklarar:

– En stor del av vårt arbete är att bedöma, vårda, hänvisa och transportera men alla ambulanslarm blir inte en skjuts till sjukhuset i dag utan vi kanske hänvisar till hälsocentralen eller till och med till egenvård. Då är det mycket värt att kunna läsa patientens journal på plats. Det har inte alltid varit så lätt att få en bra sjukdomshistoria för en patient, ibland är listan över patientens läkemedel, som vi nu också kan se i Cosmic, den bästa ledtråden till vad den egentligen har för sjukdomar. Våra bedömningar blir mycket säkrare.

Något som också tillkommit i sammanhanget är en datorskärm på akutmottagningen på Östersunds sjukhus med en lista som uppdateras i realtid när ambulanser är på väg till sjukhuset med patienter.

– Vi anger en uppskattad ankomsttid som de får upp. De kommer också kunna se vad vi har skrivit i journalen redan innan patienten är på akutmottagningen och resultatet av de undersökningar vi har hunnit göra, säger Per Schratz.

en ambulanssjuksköterska sitter vid en dator inne i en ambulans

Tre ambulansstationer har testkört den nya digitaliserade ambulansjournalen, något som innebär ett stort steg framåt för regionens ambulanssjukvård. Per Schratz är en av ambulanssjuksköterskorna som jobbat med införandet. Foto: Sara Rönnberg

Utveckla och anpassa systemet själva

Förutom att patientsäkerheten förstärks innebär de elektroniska anteckningarna att regionen får säkrare koll på betalningar för ambulanstransporter av patienter från andra landsting och regioner.

– I den här regionen där vi har många turister är det viktigt att hålla rätt på pengarna. Alla ambulanstransporter kostar pengar i dag och för turister är det en annan region som ska betala för dem. Det bygger på att vi är duktiga på att fylla i journaler. Tidigare var det viktigt att karbonpappret hamnade hos vår administration som kunde tyda siffrorna och göra en räkning av det i slutändan. Den biten kommer att bli mycket bättre nu, säger Per Schratz.

Under de veckor som pilotdriften pågått har det skrivits drygt 200 journaler i det nya systemet och enligt Per Schrazt ebbade de första dagarnas telefonsamtal om olika tekniska problem och svårigheter ganska snabbt ut.

– Det verkar gå fort att lära sig att använda systemet. Nu får vi mer förslag på saker som kan göras bättre eller smidigare, säger han.

Utvecklingsbiten är något som Per Schratz och hans kollegor i arbetsgruppen för de elektroniska journalerna kommer att fortsätta med. Redan i dag kan de förmedla önskemål till leverantören. Senare i höst kommer de att få utbildning för att lära sig mer om hur de själva kan anpassa journalen med specifika lösningar för ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen.

– Vi vill jättegärna ha synpunkter på det här eftersom det är så nytt, och det från alla som läser våra anteckningar. Eftersom vi kan utveckla det själva är det jättevärdefullt att få feedback, säger Per Schratz.

Text & Foto: Sara Rönnberg

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se