Fyra personer tillsammans på en scen

Från vänster: Karin Näsmark, andre vice ordförande regionfullmäktige, Linnéa Haggren, förste vice ordförande regionfullmäktige, Agnetha Roberts, avdelningen för individ och familjeomsorgen vid Härjedalens kommun och Thomas Andersson, ordförande regionfullmäktige.

Årets folkhälsoinsats

Ett stort och välförtjänt grattis säger vi till Agnetha Roberts!

På regionfullmäktige idag delades priset Årets folkhälsoinsats 2019 ut. Årets pris för Folkhälsoinsats 2019 tilldelas Agnetha Roberts, avdelningen för individ och familjeomsorgen vid Härjedalens kommun i enlighet med prisets intentioner.

Motiveringen lyder; Agnetha Roberts verkar i sin roll som folkhälsosamordnare med ett stort engagemang för en positiv utveckling av folkhälsa för så väl äldre som yngre innevånare i Härjedalens kommun.

Ett exempel från ett av hennes senaste projekt är inköp av iPads till äldreboenden för att öka möjligheterna för äldre att socialisera sig via Facetime och uppdatera sig via nyheter och liknande. Andra exempel är arbete med en kemikaliefri förskola och insatser för att minska tobaksanvändningen hos skolelever.

Foto: Anton Säwström

4 av 4 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se