Årets folkhälsoinsats till Autism Jämtland Härjedalen

När livet kan kännas extra svårt på grund av en funktionsnedsättning finns frivilligorganisationen Autism Jämtland Härjedalen som en hjälpande hand. Organisationen tilldelas nu priset Årets folkhälsoinsats 2023.

I Autism Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns medmänniskor som genom verksamheten bidrar till att stärka så väl personer med en funktionsnedsättning men också föräldrar och personal inom skola och omsorg. Genom bland annat regelbundna aktiviteter och stöd för de som behöver det. De gör livet lite mer förståeligt och mindre krångligt. 

Stort grattis till Årets folkhälsoinsats 2023! 

Motivering:

Autism Jämtland Härjedalen är en frivilligorganisation som genom sin verksamhet i hela länet bidrar till en förbättrad folkhälsa, såväl fysisk som psykisk, för en grupp i samhället med speciella förutsättningar som ofta förbises. 

Organisationen Autism Jämtland Härjedalen förbättrar för en grupp som annars kan bli marginaliserad genom regelbundna aktiviteter förstärkande för gruppens situation i samhället. Dessutom arbetar organisationen för att stödja anhöriga samt personal som arbetar med målgruppen inom skola och omsorg. Kostnaderna för dessa aktiviteter hålls låga tack vare stort engagemang av organisationens medlemmar. Autism Jämtland Härjedalen skapar förutsättningar och främjar folkhälsa både på individ- och gruppnivå. 

Region Jämtland Härjedalen delar årligen ut folkhälsopriset Årets folkhälsoinsats. Priset är avsett att tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar, företag eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Jämtlands län.

Text & film: Anna Swanson Danielsson

16 av 19 gillar detta