Tre personer står tätt ihop och ler in i kameran. En av dem håller i en bukett tulpaner och en annan ett diplom.Förstora bilden

Malin Axén, Sofia Ingelström Mahrs och Matilda Roempke Lindström

Årets fysioterapeuter

- Förvåning blandades snabbt med glädje! Det är ett enormt arbete som gjorts, framför allt av Sofia Ingelström Mahrs som startade upp verksamheten, och det värmer i hjärtat att Fysioterapeuterna distrikt Jämtland Härjedalen valt att lyfta fram oss på det här sättet, berättar Malin Axén som är en av tre prisade legitimerade fysioterapeuter.

Specialiserade på besvär som drabbar den kvinnliga kroppen

Det är alltså Sofia Ingelström Mahrs, Matilda Roempke Lindström och Malin Axén som är årets fysioterapeuter i Jämtland Härjedalen. De tre är specialiserade på besvär som drabbar den kvinnliga kroppen, som exempelvis förlossningsskador och endometrios. Det kan röra sig om inkontinens, smärta vid sex eller kraftig menssmärta. Förutom grundläggande fysioterapi är de också utbildade i intern undersökningsteknik av bäckenbottenmuskulaturen, vilket är ett måste för att kunna ge vård till den här patientgruppen.

- Vi samtalar alltid mycket med patienten för att hon ska förstå sina besvär och kan sedan arbeta med såväl bäckenbottenträning som avslappning i bäckenbotten, aktivitetsbalans i vardagen, fysisk aktivitet och olika typer av smärthanteringsstrategier - beroende på vilka besvär och mål som kvinnan har, förklarar Malin Axén och tillägger;

- Det finns också ett mörkertal av män som lider av smärta från bäckenbotten och dessa hoppas jag kommer hitta till oss i större utsträckning i framtiden.

Det bästa med att arbeta på specialområde obstetrik, gynekologi och urologi

- Att ha inkontinens eller smärta vid sex begränsar ofta kvinnornas liv mycket och samtidigt är det många som drar sig för att berätta om sina besvär och det är inte ovanligt att kvinnor drar sig för att söka vård. Det är en ynnest att få hjälpa de här kvinnorna och det känns otroligt motiverande att vara med och driva utvecklingen framåt för en mer jämställd vård, konstaterar Malin Axén.

Årets fysioterapeut i Jämtland/Härjedalen 2023 meddelades i samband med Fysioterapeuterna, distrikt J/H:s årsmöte den 13/2–2023.

Motiveringen

Att bygga upp en verksamhet från noll kräver tålamod, uthållighet, nätverkande och tydlig målbild. Att göra detta i en politikerstyrd verksamhet gör att föregående uppräkning behöver multipliceras med minst 3. Att samtidigt vidareutbilda sig i ämnet och bedriva patientverksamhet visar vilket driv och brinnande glöd för frågan som personen har.

Ett av målen i påverkansarbete är att nå så långt att andra talar för ”vår” sak, därför var det ett gåshudsögonblick att få lyssna på radion den 2 februari och höra två läkare, som var inbjudna till studion för att tala om förlossningsvård, lovprisa teamarbetet och lyfta fram hur viktigt det är för hela teamet och framför allt för patienterna i Jämtland att det nu finns fysioterapeuter som arbetar med Kvinnors hälsa.

På ett fåtal år har Sofia byggt upp verksamheten, vidareutbildat sig, delat med sig av sin kunskap till sina kollegor och vidareutvecklat yrkesrollen. Tillsammans med Matilda och Malin så har arbetet fortsatt att vidareutvecklas så att fysioterapeuten nu är en viktig, efterfrågad del i teamen runt patienterna. Allt gjort på sådant sätt att andra yrkeskategorier nu sprider kunskap om och vikten av fysioterapeutens roll inom specialistområdet Obstetrik, gynekologi och urologi.

Text: Lena Manneby Foto: Catharina Bäcklund

2 av 2 gillar detta