En kvinna sitter på en träbänk i solen. I händerna håller hon i ett diplom, och bredvid henne på bänken står en orkidé i kruka

Årets Handledare - Margareta Månsson Svenstavik

Årets handledare heter Margareta!

- Jag är väldigt glad och hedrad, och tycker också att det känns kul att vi som arbetar ute i glesbygden uppmärksammas!

Ett fint diplom och framför allt en stor ära. Margareta Månsson Svenstavik – årets handledare i primärvården 2018.

Priset tilldelas en välförtjänt handledare och specialist i allmänmedicin, och motiveringen för Margaretas del lyder så här; ”Jag tycker att Margareta förtjänar handledarpriset för att hon med glädje och glimt i ögat förmedlar all sin visdom från ett liv som bydoktor och hon är för mig ett tydligt exempel på hur lång kontinuitet och patientkännedom kan underlätta arbetet och innebära kvalitet för patienterna. Hon delar med sig av sin klokskap gällande arbetssätt och hur en avgränsar sitt arbete i bruset på en hälsocentral. Hon var benhård med att handledning alltid var schemalagd och blev av. Alltid lätt att komma med frågor till om allt möjligt kliniskt såväl som administrativt trots att bemanningen var otillräcklig och belastningen för oss alla var hög under denna tid. Hon höll ett vakande öga över mig och var mån om min situation och att jag kom hem i tid.”

Hur ska en bra handledare vara enligt dig?

- Det är viktigt att verkligen vara närvarande, och se sin adept i den roll som den personen befinner sig i. Jag har nog egentligen alltid haft med mig den där känslan, hur det var en gång i tiden för mig när jag var ny i min yrkesroll.

Margareta Månsson jobbar medvetet med att försöka stärka de kvinnor som hon handleder, hon vill bort ifrån tänket kring ”manligt och kvinnligt”. Något som i mycket högre grad existerade förr om åren menar hon, men där det fortfarande finns saker att göra i frågan.

- Vi kvinnor ska också synas och finnas med, det tycker jag är viktigt att jobba för, konstaterar hon.

Handledningstiden är mycket riktigt helig för Margareta Månsson, och den ska därför också schemaläggas. Margareta Månsson har jobbat i 30 år och att både bo och verka på en mindre ort kräver sin strategi. För Margareta har målet varit att agera professionellt och personligt, men aldrig privat på jobbet. En strategi som har fungerat!

Vad är ditt bästa råd till kollegor som är sugna på att axla rollen som handledare?

- Prova, utan tvekan! Det är roligt och otroligt stimulerande att få träffa yngre kollegor samtidigt som man själv också lär sig nya saker på kuppen. Det ger oss även en chans att faktiskt ibland ifrågasätta oss själva. Att vara öppen för att det händer nya saker medicinskt, och acceptera att man inte kan allting. Det är helt klart berikande att handleda. Sen tycker jag att vi äldre doktorer har ett ansvar att föra det här jobbet vidare. Att berätta för de yngre att det här är ett tufft men framför allt roligt jobb!

Text & Foto: Lena Manneby

5 av 6 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se