Närbild på konstnären

Sara Wallgren konstnär

Att fånga solen – hisskonst i ljud och bild

Att fånga solen – så heter den nya konstnärliga gestaltningen som numera finns att beskåda och lyssna till i hissarna i hisschakt C på Östersunds sjukhus. Inspirerad av solens speglingar på Storsjöns yta har konstnären arbetat fram en idé som idag är verklighet. Teckningar och ljudverk placerade i och utanför ett antal hissar på sjukhuset.

Konstnären, Sara Wallgren, fördelar sin tid mellan bostäder i Berlin och Småland. Hennes konstnärliga språk har sina rötter i teckning, men också i ljudet. Där har hon sin bas. När hon såg att Region Jämtland Härjedalen utlyste ett uppdrag gällande offentlig konst i samband med att man renoverade hissarna i hisschakt C på sjukhuset, så sökte hon direkt. Sara Wallgren gillar nämligen att arbeta med konst i just sjukhusmiljö.

- Som patient eller besökare känner man sig ofta väldigt utsatt när man har ett ärende till ett sjukhus. Det är nog sällan som man direkt drömmer om att få gå till sjukhuset, och tycker att det är jättekul, berättar hon och fortsätter;

- Även personalen på sjukhuset kan behöva en liten oas, en plats där man kan få andrum. Där tänker jag att konsten kanske kan göra en liten skillnad för dem som befinner sig på ett sjukhus.

- För mig som konstnär är det väldigt givande att tänka mig in i vad min konst kan göra för en annan människa i den här situationen, säger hon vidare.

Person står leende i en hiss intill ett konstverk på hissväggen

Ingela Nilsson konstpedagog Bildkonsten

Att fånga solen

Sara Wallgrens konstinstallation handlar om Storsjön, och om hur solen leker på sjöns vattenyta. Sjukhuset är beläget nära Storsjön, men sjön och solen har ju funnits där betydligt mycket längre än byggnaden i fråga. Sara Wallgren ville försöka lyfta in en bit av Storsjön i de centrala hisskorgarna på sjukhuset, en i sig liten och ganska intensiv miljö. Teckningarna i sig har inte varit någon större utmaning att få att smälta in på ett fint och kontemplativt sätt. Det har däremot ljudinstallationen varit. Det ljud som Sara Wallgren hade tänkt sig från början, ljud från meditationsskålar, uppfattades av människor som att hissen höll på att gå sönder, och hissarna felanmäldes. Ljudet stressade upp istället för att lugna. Så här fick konstnären tänka om, och byta ut ljuden till orgel- och gitarrbaserade ljud. Det fungerade så som det var tänkt. Ljud som symboliserar solens lek på sjöns vatten. Ljudkonst i det offentliga rummet är med andra ord inte så lättmanövrerat som man kanske kan tro.

- Jag har teståkt upp och ner ganska många gånger för att verkligen försäkra mig om att ljudinstallationen nu lirar med bildkonsten i hissen. Jag har nog aldrig spenderat så mycket tid i en hiss i hela mitt liv som jag gjorde på Östersunds sjukhus, skrattar konstnären.

En person står och betraktar konstverk på en vägg

En del av konstinstallationen i hisshus C på Östersunds sjukhus

Dokumenterade Storsjöns vågor och solens ljus på vattenytan

Sara Wallgren höll sig nere vid Storsjön under en veckas tid, för att utförligt dokumentera Storsjöns vågmönster och solens spel över vattenytan. Något som hon sedermera tecknade av med blyerts på papper. Hon har även på några av sina teckningar visualiserat det ljud som hon arbetat med, så kallade spektrogram. Ljudverken spelas med överlappande intervaller i hiss 26, 28 och 29 mellan klockan 10,30 – 15,30

Ingela Nilsson, konstpedagog på Bildkonsten;

- Jag personligen tycker att ljudkonstverket har en väldigt härlig och atmosfärisk klang över sig. Det gör att man fångas och tas med bort i tankarna. Man kan verkligen föreställa sig den glittrande Storsjön!

Text: Lena Manneby & Foto: Joe Cave och Lena Manneby

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se