Bli frivillig sms-livräddare du också

Sedan starten i maj har frivilliga sms-livräddare larmats ut till 50 hjärtstopp i Jämtland Härjedalen. I dag finns cirka 2 000 sms-livräddare redo för larm här – men i en så stor region som Jämtland Härjedalen behöver fler frivilliga ansluta sig.

Sedan 2 maj 2023 har Region Jämtland Härjedalen varit ansluten till sms-livräddare. Det är ett system som larmar frivilliga livräddare som har utbildning i hjärt-lungräddning till platsen för ett misstänkt hjärtstopp. Larmet kommer via en mobilapp som visar vägen till den drabbade och till närmaste hjärtstartare. Systemet ger den som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus bättre förutsättningar att överleva.

En av tolv anslutna regioner i landet

Systemet sms-livräddare har funnits i Sverige sedan 2010. Sms-livräddare drivs genom ett samarbete mellan SOS Alarm och företaget Heartrunner Sweden AB. De regioner som samarbetar med SOS Alarm om ambulansprioritering och dirigering kan välja att aktivera systemet i sin region så att frivilliga livräddare kan larmas ut vid misstänkta hjärtstopp. Tolv regioner i Sverige är anslutna, och fler är på väg. De regioner som anslutit sig hittills är Blekinge, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

2 000 sms-livräddare i Jämtland Härjedalen – men fler behövs

I dag finns cirka 130 000 registrerade sms-livräddare i hela landet. Alla som har gått en utbildning i hjärt-lungräddning och som är över 18 år kan ansluta sig genom att ladda ner mobilappen och registrera sig. Sedan starten i Jämtland Härjedalen har antalet frivilliga dubblerats i regionen. Nu finns cirka 2 000 sms-livräddare redo för larm om hjärtstopp i Jämtland Härjedalen. På en så pass stor yta som regionen omfattar behövs dock fler frivilliga, förhoppningen är nu att fler ansluter sig.

Tidiga insatser vid hjärtstopp räddar liv. Internationell forskning belyser vinsterna med att ha frivilliga livräddare i samhället. Läs mer om forskningen här: smslivraddare.se/forskning/

Bli en i laget som räddar liv du också

Som frivillig livräddare kan din insats betyda en andra chans för en medmänniska som drabbats av hjärtstopp. Du bidrar med extra trygghet och säkerhet i samhället genom att du snabbt kan vara på plats när någon drabbats och hjälpa till i väntan på ambulans. Bli en i laget som springer för att varje hjärta räknas.

Ladda ner mobilappen och registrera dig redan i dag: smslivraddare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om du kan utbilda dig i hjärt-lungräddning och hur HLR går till på Svenska rådet för hjärt-lungräddnings webbplats, www.hlr.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsammans räddar vi liv!

Logotyper för Region Jämtland Härjedalen, sms-livräddare och SOS Alarm

TEXT: Maria Karlsson FOTO: Heartrunner Sweden AB

0 av 0 gillar detta