Gruppbild på sex personer som arbetar med barnfetmaFörstora bilden

Anna Strandberg von Essen, Annika Björmo Paulsson, Tove Jakobsson, Anu Kjäll, Catharina Bäcklund och Annelie Göransson

Boris Award till barnkliniken

Stort grattis till barnkliniken på Östersunds sjukhus, vars överviktsteam tilldelats pris för sitt arbete med behandling av övervikt och fetma hos barn i Jämtland Härjedalen.

Prioriterat område

Sedan tre år tillbaka finns det ett obesitasteam på barnkliniken vars uppdrag är att arbeta med denna patientgrupp. I teamet ingår sjuksköterska, läkare, sekreterare, kurator, dietist och sjukgymnast. Behandling av övervikt och fetma hos barn i Jämtland Härjedalen har i de senaste verksamhetsplanerna lyfts som ett viktigt område att vidareutveckla.

– För att säkerställa kvaliteten på det arbete som bedrivs på barnkliniken har vi valt att delta i ett kvalitetsregister för barnfetma. Kvalitetsregistret som förkortas BORIS, Barn Obesitas Register i Sverige, har data från 2005, berättar Annelie Göransson som är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin och en av dem som arbetar i teamet.

– Vi har deltagit i patientregistret sedan januari 2019. Vårt syfte är att långsiktigt följa behandling av barnfetma i länet. Genom registret kan regionens vård av barn och ungdomar med fetma kvalitetssäkras och registret ger oss möjligheter till en uppföljning på både individ- och enhetsnivå, säger hon vidare.

Stor uppmuntran för teamet

Teamet får alltså pris för sitt arbete med registreringen av patienter i BORIS 2019, och för att man gjort det på ett bra sätt.

– Det här är en stor uppmuntran till överviktsteamet och vårt pågående arbete med patienterna och deras föräldrar. Men vi vill verkligen framhäva att det är patienterna och deras familjer som gör det stora arbetet. Registret är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vi bidrar till en god och jämlik vård för denna patientgrupp, konstaterar Annelie Göransson avslutningsvis.

Övriga medlemmar i överviktsteamet är Tove Jakobsson, sjuksköterska, Anna Strandberg von Essen, dietist, Catharina Bäcklund, sjukgymnast, Annika Björmo Paulsson, kurator och Anu Kjäll, medicinsk sekreterare.

Intervju: Lena Manneby Foto: Love Brande

1 av 1 gillar detta