Det viktiga samtalet

Det är en orolig tid för många nu. Vi ska för allt vi är värda skydda våra äldre och sköra från att smittas av coronavirus.

Samtidigt väcker risken för att smittas många tankar och frågor. Du som är äldre eller har en sjukdom som gör att du riskerar att drabbas hårt av coronasmittan, kan behöva börja tänka på vad som händer om du skulle bli allvarligt sjuk i covid-19.

Din läkare kommer – om han eller hon inte redan gjort det – att försöka skapa utrymme för att prata med dig om de här svåra frågorna. Om du blir allvarligt sjuk i covid-19 och du är för svag för att klara av behandlingar och akut- och intensivvård – vad vill du att vi ska göra för dig då?

Johan Johansson är överläkare i Region Jämtland Härjedalen och jobbar med vård för personer i livets slutskede – han berättar mer om det viktiga samtalet.

Text & video: Sara Rönnberg

16 av 19 gillar detta