Distriktssköterskemottagning öppnas i Hammerdal

På torsdagen, 1:a september, invigdes en distriktssköterskemottagning i den tidigare hälsocentralens lokaler i Hammerdal. Mottagningen kommer att ha drop-in-tider en dag i veckan och bemannas av en distriktssköterska.

– Den här mottagningen är en samverkan mellan primärsjukvården och ambulansen och gör att vården kommer närmare invånarna i och runt Hammerdal, säger Anna Fremner, divisionschef Nära Vård på Region Jämtland Härjedalen.

Mottagningen är en del av Strömsunds hälsocentral

Distriktssköterskemottagningen är en filial till Strömsunds hälsocentral. När en patient kontaktar hälsocentralen för vård kommer hen att hänvisas till distriktssköterskemottagningen i den mån det fungerar för hens vårdärende.

– Vi börjar så, med en dag i veckan, och så får vi se hur stort behovet är och om vi behöver utöka till fler dagar eller med mer personal. Men vi måste börja någonstans, säger Fanny Jonasson, enhetschef för Strömsunds hälsocentral.

Bedömningsbil ska öka tillgängligheten till akutsjukvård

Vid mottagningen placeras också en bedömningsbil. Bedömningsbilen bemannas av en ambulanssjuksköterska och kommer främst att larmas ut av SOS, Strömsunds hälsocentral och 1177.

– Bedömningsbilen kommer att korta svarstiden vid akuta sjukdomsfall och kommer också att kunna åka ut på primärvårdsärenden, till exempel icke akuta bedömningar i hemmet, i och runt Hammerdal, säger Fanny Jonasson.

Det finns fyra mål formulerade kring införandet av bilen:

• öka tillgängligheten till akutambulanser vid akuta uppdrag
• korta responstiden till kvalificerad prehospital vård vid akuta uppdrag
• bedöma och behandla patienter utan behov av akutambulans
• arbeta tillsammans med primärvården kring primärvårdspatienter både på hälsocentralen och i patienternas hem.

Digital läkarmottagning på gång

I planen för distriktssköterskemottagningen ingår också en digital läkarmottagning. Det är inte klart när den delen av mottagningen kan komma i gång, men troligen under hösten 2022.

Satsning inom Nära Vård

– Det här är en satsning inom Nära Vård där vi vill flytta ut verksamhet för att prova ett nytt koncept med distriktssköterskemottagning, bedömningsbil och digital läkarmottagning. Detta är nytt för oss och vi vill utvärdera och jämföra detta med att ha en traditionell hälsocentral/filial, säger Anna Fremner.

Projektplanen för öppnandet av mottagningen i Hammerdal sträcker sig till 2023 och i den ingår också en uppföljningsplan.

– När mottagningen har öppnat kommer vi att följa upp ett antal måttenheter på månadsbasis, för att se bland annat hur flödet av patienter utvecklar sig, säger Annette Boije, projektledare för öppnandet av distriktssköterskemottagningen i Hammerdal.


Text: Jennie Wennberg Foto: Fanny Jonasson

0 av 0 gillar detta