Dom kommer att arbeta tätt ihop med Barnahus

Från Region Jämtland Härjedalens håll är det en mängd professioner som kommer att arbeta tätt ihop med övriga aktörer på Barnahuset. Möt några av dem här.

Leende person som sitter nerFörstora bilden

Anna-Lena Fureman

Anna-Lena Fureman, barnläkare

– Den som verkligen arbetat med att få till ett Barnahus är vår tidigare verksamhetschef Urban Tirén, som ska ha en stor eloge för att det blivit verklighet.

– Jag har som barnläkare arbetat med att undersöka dessa barn på Barn- och ungdomsmottagningen och nu ska dessa undersökningar ske på Barnahuset istället. Vi som arbetar på Barn- och ungdomskliniken med dessa patienter är jag och sjuksköterskan Camilla Axne på barnmottagningen. Sen har vi ett Barnskyddsteam som arbetar med frågorna på barnkliniken där vi också ingår.

– Det känns helt fantastiskt att Barnahuset nu blivit verklighet och äntligen ska invigas. Det är något som vi arbetat för under många år och känner att det kommer att innebära en stor förbättring för våldsutsatta barn och ungdomar i vår region.

– Jag hoppas att Barnahuset kommer att bli en plats för samverkan mellan olika aktörer som ska hjälpa barnet i den svåra situation som uppkommit. Dessa barn är ofta mycket utsatta och därför är de så oerhört viktigt med ett professionellt omhändertagande direkt.

– Vi från barn- och ungdomskliniken, jag och/eller sjuksköterska Camilla Axne, kommer att delta i de samrådsmöten som sker på Barnahuset varje onsdag för att bidra med barnmedicinsk kompetens i de ärenden som dras. När det är ett aktuellt ärende där en barnmedicinsk undersökning krävs, så kommer vi att gå dit och göra undersökningen på plats i ett speciellt anpassat rum på Barnahuset. Under uppstarten av Barnahus har barnmorska Carina Frykman, utvecklingsstrateg ”Våld i nära relation”, varit med i arbetsgruppen och hjälpt till att inreda det rum som används för dessa undersökningar.

Närbild på personFörstora bilden

Ingegerd Bergvall Wiik

Ingegerd Bergvall Wiik, legitimerad psykoterapeut på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

– Det känns väldigt, väldigt bra att det äntligen är dags! Efter så lång tid av att försöka få politiker och beslutsfattare att ta det här beslutet. Så en stor lättnad! Jag har varit involverad på länsnivå sedan början av 1990-talet och jobbat för att det ska bli verklighet.

Vad hoppas du att Barnahuset ska spela för roll framgent?

– Just nu provar vi oss fram. Vi har hunnit genomföra sex samråd, där vi jobbar för att hitta former för hur det här ska fungera på bästa sätt. Det jag hoppas på är ju det vi sagt under alla år, att det här ska bli bra för dom barn, ungdomar och familjer som kommer i kontakt med Barnahuset. Det är vår stora målsättning att dom ska känna att mötet med oss blev bra, kändes proffsigt och att dom kände sig väl omhändertagna. Och inte som det ibland kunde bli tidigare; långa väntetider där man fick berätta sin historia för många instanser så som till exempel polisen, barnmedicin, barnpsykiatri och socialtjänst. Nu tar vi ett samlat grepp. Det är BUP:s mottagning som har en första linjens funktion gentemot Barnahuset. Det kommer bli ett närmare samarbete, och allt kommer kännas smidigare och lättare. 

Närbild på person i solskenFörstora bilden

Carina Frykman

Carina Frykman, barnmorska och utvecklingsstrateg "Våld i nära relation”

– Det känns fantastiskt roligt att Barnahus äntligen ska invigas, vi fick ju skjuta på invigningen i våras på grund av coronapandemin. Jag hoppas att alla barn i Jämtlands län som varit utsatt för brott ska få en snabb process, de ska slippa berätta samma sak flera gånger till olika personer på olika ställen. De kommer också vara jättebra då man kan ringa dit för att rådfråga, både för personal och privatperson, om man är orolig för ett barn. Jag har samordnat arbetet mellan regionen och Barnahus under planeringen och uppstarten.

– Vi kommer ha en digital gemensam utbildningsinsats tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, Länsstyrelsen, kommunerna, polisen och Barnahus angående barnkonventionen som nu är lag. Den 3 december har vi också en digital gemensam utbildningsdag som handlar om sekretess på Barnahus, även då tillsammans med Länsstyrelsen, polisen och åklagarkammaren. Vi har ett fantastiskt bra samarbete med alla dessa verksamheter.

Från politiskt håll gläds man också åt Barnahuset

Tom Silverklo:

– Som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt SVOM som är ett samarbetsorgan mellan kommunerna och regionen, var det en av de viktigaste besluten jag fått klubba att finansiera ett Barnahus i länet. Barn kan fara illa på så många sätt och vuxenvärlden behöver göra allt för att hjälpa där det gått sönder. Det här är ett sätt och jag tror ett rätt sätt som behövs och är därför glad att vi nu är igång med det viktiga arbete Barnahuset kommer bidra till.

Eva Hellstrand, regionstyrelsens ordförande

– Jag hälsar med glädje att vi nu, genom hälso- och sjukvårdsnämndens arbete, förverkligar något som kommunerna och regionen pratat om i många år.

SVOM står för Sociala vård- och omsorgsgruppen, och är en politisk samverkansgrupp med representation från samtliga kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Länk till artikel om Barnskyddsteamet Öppnas i nytt fönster.

Text: Lena Manneby Foto: Lena Manneby samt privat

4 av 4 gillar detta