en man som håller i en blomma och ett inramat diplom, en kvinna står bredvid

Anna Granevärn, primärvårdschef, tillsammans med Per Magnusson när han fick pris som årets handledare i primärvården. Foto: Olof Englund

Dörren alltid öppen hos årets handledare

För att hans dörr alltid står öppen och för att han tryggt hjälper sina läkarkollegor att utvecklas så har Per Magnusson, distriktsläkare på Järpens hälsocentral, utsetts till årets handledare i primärvården.

Primärvårdens handledarpris delas ut årligen till en välförtjänt handledare och specialist i allmänmedicin som särskilt bidrar till att lyfta och stärka sina färskare läkarkollegor. I år är den handledaren Per Magnusson som sedan 26 år tillbaka jobbar som distriktsläkare i Järpen.

– Det känns hedrande att få priset! Det finns ju många som jobbar i primärvården som är lika bra handledare, säger han.

Som handledare tycker Per Magnusson att det är viktigt att vara tillgänglig – och det är något han försöker vara. Dörren till hans arbetsrum är alltid öppen så när som på de tillfällen han själv har patientbesök.

– Ibland kan det till och med gå ut över de patienter jag själv har. Jag har sagt att de läkare som är under utbildning hos oss får knacka på min dörr när som helst – och jag kommer ut och pratar med dem omedelbart när de behöver hjälp. Jag tycker det är viktigt att jag kan vara till hands i rätt ögonblick, säger Per.

Håller utbildning varannan vecka

Trots att han har passerat pensionsålder jobbar Per Magnusson fortfarande på hälsocentralen två dagar i veckan. Något han planerar att göra i åtminstone ett år till då han trivs bra.

Förutom att han tar emot patienter och handleder sina kollegor håller han också utbildning i läkemedelsfrågor varannan vecka med AT- och ST-läkare på hälsocentralen. De får ta med sig fall som de själva har i jobbet där det gäller läkemedelsbehandling för att diskutera hur de kan göra.

Fortbildning lyfter Per Magnusson som något han tycker är särskilt viktigt i rollen som läkare i primärvården.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att man ska var påläst och arbeta enligt senaste rönen, försöka fortbilda sig och ha aktuella kunskaper. Och att skaffa sig verktyg för att snabbt kunna sätta sig in i behandling även av ovanliga saker man träffar på, säger han.

Lyssna – och sitt ner

Förutom vikten av uppdaterade kunskaper försöker Per Magnusson också skicka med framförallt två mellanmänskliga aspekter till läkarna han handleder.

– När det gäller patientmötet tycker jag det är viktigt att man tar sig tid och lyssnar på patienten och ställer öppna frågor. Jag har som regel att aldrig försöka fråga patienterna direkt vad de söker för. De får berätta själva, allt ska komma från patienten, säger han och fortsätter:

– Och så ska man alltid sätta sig ner när man pratar med patienten, om man är på hembesök till exempel. Det signalerar dels att man är på samma nivå, dels att man har tid. Står man upp blir patienten stressad, omedvetet eller medvetet.

Motivering till Handledarpriset 2019

”Med gedigen erfarenhet, kompetens och klokhet bidrar Per utöver sitt lugn och formidabla struktur till att vi i Järpen har det så bra! Per ger konstruktiv och rak återkoppling och är alltid positiv till nya förslag från underläkarna. Pers dörr är alltid öppen för frågor, och med trygg och säker hand finns han alltid välavvägt nära till hands. Med integritet och gott föredöme hjälper han oss underläkare att agera smidigt, lösningsfokuserat och successivt utvecklas i vår yrkesroll.”

Text: Sara Rönnberg Foto: Olof Englund

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se