En person står med en blombukett i en hand och ett diplom i den andra. Personen ser glad ut.

Emelia Fjällström

Emelia tilldelades SWABA:s årliga pris

- Jag blev chockad men mycket glad!

Det säger Emelia Fjällström, legitimerad logoped och beteendeanalytiker i autismteamet vid Barn-och ungdomshabiliteringen. Hon fick ta emot SWABA:s , Svenska föreningen för beteendeanalys, årliga pris.

Juryns motivering lyder; ”Årets pristagare har, i enlighet med föreningens ändamål, på ett utmärkt sätt bidragit till spridandet av beteendeanalytisk tillämpning utanför den egna arbetsplatsen. Hon har dessutom genom differentiell förstärkning uppmuntrat personer att formulera sig i beteendetermer och leta efter beteendens funktion. Emelia Fjällström är logoped och metodstödjare i autismteamet vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Jämtland Härjedalen. Hon har där bland annat bidragit till att beteendeanalytiska metoder används för att motivera barn att delta i undersökningssituationer i folktandvården i regionen.”

Berätta litet om ditt arbete i stort

- Jag jobbar i autismteamet på Barn- och ungdomshabiliteringen som logoped och beteendeanalytiker. Det innebär att jag träffar barn och ungdomar med autism och deras nätverk och jobbar med att ge dem verktyg att utveckla kommunikation, samspel och andra viktiga färdigheter för att få så bra livskvalitet som möjligt.

Du fick priset för ditt arbete med tillämpad beteendeanalys - berätta vad det innebär mer konkret

- Tillämpad beteendeanalys är en vetenskap som undersöker hur vårt beteende påverkas av vår omgivning. Hur vi kan förstå och förändra viktiga beteenden - allt ifrån hur man till exempel får människor att använda säkerhetsutrustning på jobbet till det som jag mest ägnar mig åt som handlarom att lära in en ny färdighet eller minska ett problematiskt beteende hos barm och ungdomar. Tillämpad beteendeanalys innebär att man noggrant studerar ett beteende för att få veta vad som sker omedelbart före och vad som sker omedelbart efter. Utifrån beteendeanalysen förändrar omgivningen sitt sätt att bemöta personen. Det kan handla om att göra en situation tydligare med bilder eller hur situationen presenteras, samt jobba mycket med motivation. Målet vid arbete utifrån tillämpad beteendeanalys är att öka en persons användning av socialt viktiga beteenden för att nå så bra livskvalitet som möjligt. Tillsammans med mina kollegor handleder jag ofta föräldrar som gör ett stort och viktigt jobb för sina barn med att anpassa olika situationer och motivera sina barn och ungdomar att lära sig nya färdigheter som att prata, leka med andra eller borsta tänderna.

Vad är det allra bästa med ditt jobb?

- Jag tycker om att träffa så många olika personer och få vara med när barn och ungdomar lär sig nya färdigheter framför allt kommunikation och gör stora framsteg.

Har du någonting spännande i sikte arbetsmässigt som har bäring på priset?

- Prispengarna kommer att användas till att delta på en internationell konferens, som i år hålls online, om just tillämpad beteendeanalys med många intressanta föreläsningar som handlar om den senaste forskningen hur vi bäst kan hjälpa personer med autism och andra funktionsnedsättningar att utveckla socialt viktiga beteenden som till exempel kommunikation.

Intervju: Lena Manneby Foto: Magnus Starbrink

6 av 6 gillar detta