fem personer i ett vårdrum på en hälsocentral, en kvinna står och håller i dörren till rummet, en kvinna står med armen vilande på ett skrivbord, en kvinna och en man står bakom en brits och en kvinna sitter på britsenFörstora bilden

"Att i team få fortsätta fylla på kunskapsbanken bidrar till arbetsglädje", säger distriktssköterskan Eva Jensvold. En del av teamet som tar emot nya och gamla patienter på Zätagränds lättakut är från vänster Monica Berglind, distriktssköterska, Ulrika Thornqvist, undersköterska, Sofie Speles, en av två enhetschefer, Johan Wikén, sjuksköterska och Eva Jensvold, distriktssköterska. Foto: Sara Rönnberg

Fler fysiska möten på de nya lättakuterna

Mindre väntan, bättre tillgänglighet och fler fysiska möten. Nu har alla Östersunds hälsocentraler öppnat lättakuter – vilket gör det lättare för patienter att snabbt komma in och få hjälp.

Zätagränd i centrala Östersund är den senaste av regionens hälsocentraler att öppna en lättakut, det vill säga en öppen mottagningen dit den som har behov av vård kan vända sig utan att boka en tid. Det räcker att komma in till hälsocentralen under lättakutens öppettider.

Tidigare var patienter hänvisade till att först ringa hälsocentralen under dess telefontider.

– Det kunde vara svårt för patienten att komma fram på telefon då vi kunde ha långa köer, säger Eva Jensvold, distriktssköterska på hälsocentralen och fortsätter:

– Och eftersom vi bara hade ett visst antal akuttider hos läkarna att boka in dem på så fick inte alla tid att komma in. En del blev hänvisade till att ringa igen nästa dag. Både patienter och personal kände sig frustrerade.

"Har blivit roligare att gå till jobbet"

Till lättakuten kan den vända sig som till exempel har en akut infektion, sår- eller fallskador, varit med om en olycka, fått en allergisk reaktion eller har andningsbesvär.

Att patienter kan komma in direkt i stället för att ringa in och beskriva sina besvär beräknas leda till bättre telefontillgänglighet på hälsocentralen, dels för att något färre ringer in, dels för att samtalen går fortare när man kan be personen komma in i stället.

Något som redan börjat märkas, efter att lättakuten varit igång drygt en månad, är att det blivit ett mindre tryck på de bokningsbara akuttider som fortfarande finns.

– Vi som jobbat på lättakuten tycker att det är ett bra och roligt sätt att arbeta. De patienter som kommer till lättakuten har relevanta problem och det finns tider att boka akut till läkare för de övriga. Det blir en avlastning för jourläkaren. Flera av oss tycker att det har blivit mycket roligare att gå till jobbet, och då har vi inte haft tråkigt innan! säger Johan Wikén, sjuksköterska på Zätagränd.

Eva Jensvold instämmer och berättar att arbetsmiljön har förbättrats och jobbet blivit mer givande.

– Det är ett arbetssätt där vi som distriktssköterskor får utnyttja vår kompetens till fullo. Det känns väldigt tillfredsställande att kunna ge så många patienter bra hjälp. Om patienten behöver träffa läkare så är redan kontroller och provtagning genomförda, vilket underlättar och gör det smidigare för doktorn, säger hon och lägger till:

– Att jobba med telefonrådgivning, som det blev mer av tidigare, är bland det svåraste vi gör. Att istället få se patienten och utifrån det kunna göra en bra bedömning med relevanta egenvårdsråd är stimulerande.

Det är ett arbetssätt där vi som distriktssköterskor får utnyttja vår kompetens till fullo. Det känns väldigt tillfredsställande att kunna ge så många patienter bra hjälp.

Teamarbete ger arbetsglädje

På Zätagränd har lättakuten i nuläget öppet från klockan 8 på morgonen på vardagar. Fram till klockan 10.30 kan man anmäla sig dit. Efter sommaren räknar man med att även kunna ta emot patienter mellan klockan 13 och 15.

Antalet patienter varierar något, hittills tar man emot runt 15 patienter på förmiddagen. När man efter sommaren hoppas kunna öppna upp även efter lunch räknar man med att kunna ta emot cirka 40 patienter per dag.

Reaktionerna bland de som besöker lättakuten har varit positiva.

– Patienterna är väldigt nöjda med omhändertagandet. Vi har till och med haft de som kommit tillbaka till vår receptionist och tackat för hjälpen, det brukar inte hända så ofta annars. Ibland är det någon som tycker att det tar lång tid att få träffa läkaren men då beror det ju på att patienten innan är sjukare. De flesta tycker ändå att det är fantastiskt att bara kunna komma upp och få hjälp på en gång, säger Johan Wikén.

Lättakuten är varje dag bemannad med ett team bestående av en läkare, en distriktssköterska och en undersköterska. Utöver det finns ett akutteam med en distriktssköterska och en undersköterska som tar över om patienten behöver mer avancerad hjälp, till exempel inför en transport till sjukhuset.

– Vi har från starten påtalat vikten av teamarbete och att vi ska ha ett lärande förhållningssätt sinsemellan. Man blir ju aldrig fullärd i det här jobbet, och att i team få fortsätta fylla på kunskapsbanken bidrar till arbetsglädje, säger Eva Jensvold.

porträtt på två kvinnor och en man som står bredvid varandraFörstora bilden

Sofie Speles, enhetschef, Eva Jensvold, distriktssjuksköterska och Johan Wikén, sjuksköterska, är peppade att äntligen ha fått öppna upp lättakuten på Zätagränds hälsocentral. Foto: Sara Rönnberg

Buss direkt från Torvalla

Enhetscheferna Helena Dahlin och Sofie Speles menar att teamarbetet medför vinster för både personal och patienter.

– Arbetssättet på lättakuten stimulerar teamarbetet och vi tror att det smittar av sig på den övriga verksamheten på hälsocentralen, säger Helena Dahlin.

– Tillfredsställelsen ökar också hos personalen som äntligen får jobba enligt sin fulla kompetens, helt i linje med regionens mål om ”rätt använd kompetens”, RAK. Det känns fantastiskt att personalen upplever en förbättrad arbetsmiljö, säger Sofie Speles.

I samma veva som beslutet om att Torvalla hälsocentral stänger kom har Zätagränds hälsocentral förberett sig för att öka kapaciteten och kunna ta emot fler patienter från alla områden i Östersund.

– Vi välkomnar alla att välja Zätagränd. För de som bor i Torvalla går ju busslinje 6 direkt från Torvalla centrum till busstorget i stan, i närheten av oss, säger Helena Dahlin och fortsätter:

– Som enhetschef känns det väldigt bra att kunna erbjuda patienter att snabbt få en bedömning och att de slipper vänta. I dag googlar många när de känner sig dåliga och blir oroliga. Ett kort personligt möte med en bedömning och adekvata egenvårdsråd ger en trygghet till patienten.

Lättakuter i hela regionen

Från och med maj månad har samtliga Östersunds hälsocentraler öppnat lättakuter. I och med det har de flesta hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen någon form av lättakut eller öppen mottagning. Allt för att primärvården ska kunna tillgodose behov av vård samma dag, förklarar regionens primärvårdschef Anna Granevärn:

– För de flesta görs det genom öppen mottagning eller lättakut, eventuellt i kombination med bokningsbara akuttider. Några hälsocentraler har enbart bokningsbara akuttider men ska se till att det är tillräckligt med tider så att alla som behöver kan få komma samma dag, säger hon och fortsätter:

­– Jag ser det som en fråga både om tillgänglighet och service till befolkningen att kunna få hjälp av sjukvården utan att behöva sitta fast i telefonen först.

Fakta lättakuter i Region Jämtland Härjedalen

  • Lättakut finns på alla regionens hälsocentraler i Östersund (Zätagränd, Odensala, Brunflo, Lugnvik, Frösön och Lit).
  • De finns även i Sveg sedan november 2016, i Bräcke, Kälarne, Hammarstrand och Brunflo sedan 2017, och i full skala i Svenstavik sedan februari i år.
  • Strömsunds hälsocentral öppnade lättakutmottagning i början av maj.
  • Även Hallens hälsocentral har samma arbetssätt men inte hela lättakutkonceptet.
  • I Funäsdalen, Åre och Myrviken finns sedan längre tillbaka så kallade öppna mottagningar som fungerar på samma sätt.

Text & Foto: Sara Rönnberg

3 av 3 gillar detta