Två leende kvinnor står vid ett fönster där solen lyser in.

Lilian Valtersson och Malin Sjöström

Förbaskat skönt att vara stafettfria!

Från vecka 49 ifjol och fortfarande – Odensala hälsocentral är stafettoberoende!

- Vi känner oss stolta! Det här skapar förutsättningar för att utveckla vårt arbetssätt och höja både vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Vi tror nog att våra patienter märker av en skillnad. Det här skapar ett sorts lugn på arbetsplatsen, säger Lilian Valtersson enhetschef på Odensala hälsocentral.

- Men det här är verkligen inget hokus-pokus, utan handlar om ett långt, träget, idogt och envist kämpande som äntligen bär frukt! Konstaterar Malin Sjöström, distriktsläkare och tillträdande MLU (medicinska ledningsuppdrag).

Bakgrund

År 2013 infördes ett stafettläkarstopp i regionen. På den tiden hade man en relativt gedigen bemanning på Odensala hälsocentral. Men i och med att både Torvalla och Brunflo hälsocentraler blev helt utan distriktsläkare i samma veva listade flera tusen patienter snabbt om sig till Odensala HC. Med ens var läget på läkarfronten i Odensala inte lika bra, doktorerna räckte helt enkelt inte till.

- Då hade vi drygt 15 000 patienter, och idag har vi drygt 11 000 vilket är en mer normal siffra för vårt upptagningsområde. Samtidigt tappade Odensala några av sina fasta läkare på grund av pension och flytt ner till södra Sverige, berättar Lilian Valtersson.

Något måste göras, men vad?

Vad är framgångsreceptet?

- Att vi utbildar våra distriktsläkare själva på plats, berättar Lilian Valtersson.

Odensala HC har under flera år haft många utbildningsläkare, det vill säga ST-läkare under utbildning till specialist i allmänmedicin. Här finns även AT-läkare, som gör sin allmäntjänstgöring under ett halvår som ett sista steg innan de blir legitimerade läkare.

- Då gäller det för oss att få AT-läkarna att bli intresserade av primärvården, så att de stannar kvar hos oss. Vi förstod ganska tidigt att det inte kommer några färdiga distriktsläkare och söker våra tjänster, utan vi var tvungna att ta in fler ST-läkare hit. Dom utbildas under fem år på heltid. Vi har under de senaste åren anställt tre distriktsläkare som gjort sin specialisttjänstgöring hos oss. Dessutom har vi lockat tillbaka en läkare från Skåne! En före detta stafettläkare har också flyttat hit och blivit fast anställd i Odensala, berättar Lilian Valtersson.

- Här hos oss har det sedan länge funnits möjlighet till god handledning, men även ett genuint intresse för handledning, där vi försökt skapa en bra lärande miljö och en bra arbetssituation även för våra ST-läkare, säger Malin Sjöström.

Några duktiga ST-handledare som bidragit till detta genom åren är Annika Bergström, Kåre Persson, Mikael Hallmans och även Malin Sjöström.

Handledning, tid och helhetsansvar

Det är viktigt att handledning prioriteras i verksamheten, det måste avsättas tid. All personal på hälsocentralen bidrar för att få det att fungera.

- Sen vet jag att det upplevts som positivt av våra ST-läkare att dom fått ta ett helhetsansvar för egna områden och patientlistor. På så sätt får dom erfarenhet av alla typer av medicinska problem. Dessa ST-läkare kliver fram och tar ett stort ansvar, och är därmed en del i vår positiva utveckling, konstaterar Malin Sjöström.

ST-läkarna har handledningstid varje vecka, och dessutom tillgång till en erfaren kollega som dom kan vända sig till med olika frågor under tjänstgöringstid – en så kallad ”frågedoktor” alternativt en bakjour.

- Dessutom spelar säkert det faktum att man varit en grupp av ST-läkare på plats samtidigt roll i och med att man då får en fin gemenskap och sammanhållning. Sådant skapar ett gott rykte, fortsätter Malin Sjöström.

- För fyra år sedan kunde jag likna vår hälsocentral vid en sjunkande skuta – men idag seglar vi för friska vindar framåt! Det är våra distriktsläkare och ST-läkare som tillsammans gör det möjligt för oss att vara stafettoberoende. Vi saknar fortfarande några distriktsläkare innan vi är fullt bemannade, men det är förbaskat skönt att vara stafettfria! Fantastiskt roligt! Rundar Lilian Valtersson av.

Odensala är även en av två akademiska hälsocentraler i länet. Det innebär att hälsocentralen har disputerad läkare på plats, och att man bedriver forskning och utbildning inom samtliga yrkeskategorier på arbetsplatsen. Här finns även en FoU-ansvarig med anknytning till Medicinska fakulteten i Umeå.

Text & Foto: Lena Manneby

7 av 7 gillar detta