Drönaren i sin hangarFörstora bilden

Drönaren i sin hangar

Framtiden är här – drönare med hjärtstartare testas i Östersund

Endast 11 procent av landets cirka 6000 årliga hjärtstopp överlever. Tiden är helt avgörande för utgången, men med tidigt larm och HLR, Hjärtlungräddning, samt en tidigarelagd defibrillering med hjärtstartare kan uppemot 70 procent överleva. Nu ska ett projekt där en drönare levererar hjärtstartare i Östersundsområdet testas och utvärderas.

Med start första april kommer alltså ett drönarsystem med hjärtstartare att kunna nå invånare i centrala Östersund. Drönaren larmas ut som ett tillägg till ambulans och räddningstjänst. Ett liknande projekt som genomförts i Göteborg/Kungälv under sommaren 2020 visade att det gick att larma ut och leverera en hjärtstartare vid skarpa fall av misstänkta hjärtstopp, och där drönaren nådde fram cirka två minuter innan ambulansen.

Två personer står ute och tittar in i kameranFörstora bilden

Maria Sjölund SOS-operatör och Jenny Hernerud SOS Alarm och utlånad till Hjärtstoppscentrum

Styrs på distans

Drönaren finns placerad i en hangar inom Östersunds flygplats kontrollerade luftrum, och styrs på distans av piloter från företaget Everdrone AB. All flygning med drönaren sker efter tillstånd från Transportstyrelsen och i varje enskilt fall från flygledare på Östersunds flygplats alternativt från Arlanda.

Hur går det till?

När en drönare levererat hjärtstartaren kommer SOS Alarms operatörer, inom ramen för telefonassisterad HLR, be personerna på plats att hämta samt använda hjärtstartaren på den person som har råkat ut för ett hjärtstopp. När allt är klart tar räddningstjänstens personal med sig hjärtstartaren till brandstationen i Östersund, där den senare hämtas tillbaka till sin laddningsplats i hangaren.

En person tittar bort ur bildFörstora bilden

Karin Thomasson

Ett livsviktigt projekt

Karin Thomasson, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden region Jämtland Härjedalen fanns på plats och hon betonade hur viktigt detta kan bli för vården i länet.

- För regionen, som är ansvarig för sjukvården i hela länet, är det här ett livsviktigt projekt! Vi har långa avstånd, och många platser är väldigt otillgängliga ibland utan bilväg. Jag hoppas innerligt att det här projektet ska slå väl ut i Östersunds kommun, så att vi inom en framtid ska kunna använda det här i hela länet. Vi har många som arbetar i skogen, på fjället, med renskötsel och mycket annat - men det kommer även våra besökare till godo. Att kunna känna den där extra säkerheten.

En person står utomhus och pratarFörstora bilden

Daniel Blecher

Tiden - en extremt viktig framgångsfaktor

Daniel Blecher, head of customer operation på Everdrone AB, berättar att man räknat ut säkraste och snabbaste rutten till varje larm. Drönaren lyfter till en höjd av 65 meter. Den flyger med en fart av i genomsnitt 65–70 km/h litet beroende på vindens motstånd. Platser såsom motorvägar, höga master eller skolgårdar undviks på vägen till larmplatsen. Från 30 meters höjd vinschas hjärtstartaren ner till platsen för larmet, med en träffsäkerhet på 10 meter från larmplatsen. Auktionsradien är 6+6 kilometer, mycket med tanke på att tiden är så viktig för utgången av ett hjärtstoppslarm. Idealet är att drönaren nått fram och att hjärtstartaren applicerats på personen i fråga inom fem minuter från larmet, men som max inom tio minuter. Allt för att patienten dels ska överleva men även klara sig utan men i form av till exempel bestående hjärnskador.

- Vi jobbar extremt mycket med tidsaspekten och försöker hyvla sekunder på systemet genom att få klarering så snabbt som möjligt, snabb start av drönaren och att vinscha ner hjärtstartaren till marken snabbast möjligt.

Text & Foto: Lena Manneby

6 av 6 gillar detta