Två personer står intill varandra framför ett fönsterFörstora bilden

Annelie Runfors och Elizabeth Mikaelsson

Gruppbehandling vid tinnitus med fint resultat

–Problemet sitter inte i örat, utan det är vår hjärna som kompenserar för ett intryck som fattas. Det är en av hypoteserna bakom tinnitusbesvär, berättar Elizabeth Mikaelsson hörselpedagog.

– Pedagogiska hörselvården på Östersunds sjukhus bedriver en fördjupad och kvalificerad rehabilitering för att hjälpa personer med tinnitus och hörselproblematik. Rehabiliteringen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy, förkortat *ACT. Man brukar prata om tredje vågens *KBT, även om ACT numera funnits ganska länge, men har sin grund i KBT och *RFT, förklarar Annelie Runfors kurator.

– Vi jobbar mycket med acceptans, och då inte i form av att gilla läget utan mer att man utvecklar en ökad villighet att leva med det som är svårt, fyller Elizabeth Mikaelsson hörselpedagog på.

Målet är att deltagarna ska ges nya förhållningssätt att hantera sin tinnitus/hörselsituation bättre än innan. På vägen dit får deltagarna kunskap om olika strategier och möjligheter för att förstå sina tankar och känslor. ACT handlar om att skapa nya beteenden för att få ett bättre mående trots svårigheter som tinnitus/hörselnedsättning.

En plastmodell av ett människoöra i genomskärningFörstora bilden

Så här ser ett öra ut i genomskärning

En mix av teori och upplevelsebaserade moment

På Pedagogiska hörselvården bedrivs fördjupad rehabilitering för både barn och vuxna. På vuxensidan arbetar Elizabeth Mikaelsson hörselpedagog och Annelie Runfors legitimerad hälso-och sjukvårdskurator tillsammans med ACT-gruppbehandling sedan 2017. Upplägget består av sju träffar totalt där varje träff är tre timmar lång. Gruppen träffas varje vecka och maxantalet är begränsat till åtta personer. Innehållet är en mix av teori och upplevelsebaserade moment. Ett par månader efter behandlingens slut hålls en uppföljande träff.

Remiss är en förutsättning

För att få delta krävs en remiss till Pedagogiska hörselvården. Det sker vanligtvis från öron-näsa-halsmottagningen, hörcentralen men även från primärvården eller företagshälsovården. När det gäller personer med besvär av tinnitus ska besvärsgraden vara identifierad som måttlig till grav.

Deltagande i tinnitusgrupp halvdag är ett led i fördjupad rehabilitering för dessa personer. Här får man bland annat kunskap om olika orsaker till tinnitus, symptom, besvär samt hjärnans inverkan och betydelse. Dessutom information om olika typer av behandling, egenvård och lindring av besvären. Här utformas även en individuell behandlingsplan för var och en, exempelvis deltagande i ACT-gruppbehandling eller enskilda samtal hos kurator eller hörselpedagog.

– Under ACT-gruppträffarna förekommer många diskussioner och övningar. Gruppdynamiken är högst intressant, här både ger och tar man. Allt som händer och sägs under träffarna stannar i rummet. Sekretess är en hederssak för att gruppen ska kunna känna sig trygg och bekväm med varandra, förklarar Elizabeth Mikaelsson.

– En bra stämning uppstår ofta i grupperna, och några hittar nya vänner som kan stötta och peppa varandra mellan träffarna, lägger Annelie Runfors till.

Under gruppträffarna ACT arbetar man med olika teman

  • Vad är stress och hur reagerar vår kropp och vårt sinne vid stress?
  • Medveten närvaro
  • Acceptans och förändring
  • Identifiera vad som är viktigt och värdefullt i livet
  • Vad vill du ska finnas med i ditt liv inom livets olika områden
  • Hur våra tankar och känslor påverkar vårt mående
  • Kommunikation och relationer
  • Medkänsla/självmedkänsla med dig själv och andra
  • Hemövningar

Fin feedback

Elizabeth och Annelie får mycket positiv feedback från gruppdeltagarna. Det kan handla om: “att livet känns lättare och att man förstår sina känslor bättre. Känner sig gladare. Hjälpt mig både med min tinnitus, men även med livet i stort. Blivit bättre på att hantera stress, oro och ångest. Jag måste inte olika saker utan jag väljer att göra dom i stället. Bättre balans mellan jobb och fritid. Minskat prestationstänk. Mer medveten närvaro – njuter av det jag gör! Lärt mig att allt hjärnan säger inte är sant.”

– Det händer att deltagare har gjort stora förändringar i sina liv. Man har lämnat en relation, bytt arbete, sagt upp sig och kanske i stället börjat studera. Sådant som har känts som ett skav tar man tag i och förändrar, säger Elizabeth Mikaelsson och fortsätter;

– Det är inget mål i sig att våra deltagare ska göra detta men det är inte ovanligt att man ser att man behöver göra förändringar på flera plan när man börjar jobba med sig själv.

– Våra patienter deltar i ACT eftersom dom har tinnitus/ hörselnedsättning. Men många av dem utbrister efteråt att det här borde ju alla få göra, det är bra och hjälpsamt för alla! avrundar Annelie Runfors.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy har fått stort genomslag vad gäller behandling för personer med långvarig smärta, kroniska sjukdomar och depression. Men metoden är brett tillämpbar och kan användas för att bli bättre på att hantera till exempel stress, tinnitus och oro/ångest.

KBT – Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

RFT – Relationsinramningsteori är en inlärningspsykologisk teori om mänskligt språk och tänkande med stark förankring i psykologisk grundforskning.

Text & Foto: Lena Manneby

2 av 2 gillar detta