Tre kvinnor står tätt ihop och håller i en tårta i sina armar

Britt-Inger Backus sjuksköterska, Anita Fredriksson psykolog och Lisa Vesterberg överläkare i psykiatri.

HBTQ-certifiering – hållbarhet och långsiktighet

Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Först ut i Region Jämtland Härjedalen är akutpsykiatriska mottagningen och KIM, könsidentitetsmottagningen.

Ylva Drevstad Frid, områdeschef.

- Jag tycker att det här är väldigt roligt och jag vet att personalen har jobbat hårt med detta. De har gått en utbildning och tagit till sig av den kunskap som har givits. Dom jobbar nu utifrån rutiner och med ett systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp detta, vilket nu också har lett till att vi fått certifieringen.

Lisa Vesterberg, överläkare i psykiatri på KIM.

- Vi känner oss glada och stolta. Vi hoppas att det här ska göra att våra patienter känner att vi har en större kunskap och bemöter dom på ett bättre sätt.Utbildningen har givit Lisa Vesterberg en del att tänka på.- Man kan ju tro att man är öppen och vidsynt, men jag har upptäckt vinklingar som jag inte tidigare tänkt på. Jag har på ett djupare plan fått sätta mig in i hbtq-personers situation, och fått en förståelse för hur dom upplever saker och ting. Det tycker jag har varit bra, konstaterar hon.Britt-Inger Backus, sjuksköterska och koordinator på könsidentitetsmottagningen.
- Det känns jätteroligt att vi äntligen lyckats genomföra det här. Personalen har varit motiverad och intresserad under utbildningens gång. Vi har lärt oss mycket, absolut! Kunskaperna är dessutom överförbara till allt övrigt kring människosyn och värdegrundsfrågor.Utbildningen har genomförts tillsammans med personal på ungdomsmottagningen, vilken också blivit certifierad i samma veva. 

Text & Foto: Lena Manneby

4 av 7 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se