Bild på en lila och en grön prinsesstårta med texten "En hbtq-diplomerad verksamhet" på.

Diplomeringen firades med färgglad tårta. Foto: Sara Rönnberg

HBTQ-diplomering gav ögonöppnare och aha-upplevelser

Under hösten har hud- och könsmottagningen vid Östersunds sjukhus och regionens kommunikationsavdelning genomgått en utbildning kring bemötande och kunskap om normer och konsekvenser utifrån ett hbtq-perspektiv. I torsdags var det diplomeringsdags!

Syftet med diplomeringen är att alla ska bemötas professionellt och likvärdigt oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Utbildningen har inkluderat såväl föreläsningar som individuella och avdelningsgemensamma uppgifter. Som examensuppgift har båda avdelningarna tagit fram en handlingsplan med aktiviteter som ska genomföras framöver.

– En del i handlingsplanen är att vi ska omarbeta språkbruk och texter vid frågeställning vid provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar samt i patientbroschyrer och rutindokument. Så att språkbruk och texter är inkluderande, säger Ann-Sofie Gullbrandsson som är barnmorska på könsmottagningen.

– Jag tror att jag kan tala för hela gruppen när jag säger att vi är nöjda med upplägget och föreläsaren. Det var lite som en känslomässig berg- och dalbana att lyssna på föreläsaren Johannes Rosenlundh. Han var bra på att förmedla ”känslan” av hur bra det kan bli om en individ känner sig inkluderad och respekterad. Samt vad utanförskap kan medföra på både kort och lång sikt för en person.

Bild på fyra leende personer som håller upp ett diplom.

Ann-Sofie Gullbrandsson, barnmorska, Mia Kronsten, kurator, Elisabeth Hedenborg, undersköterska och Heléne Alfredsson, sjuksköterska, jobbar alla på den numer HBTQ-diplomerade Hud- och könsavdelningen. Foto: Sara Rönnberg

Att bli mer inkluderande

Även kommunikationsavdelningen har upprättat en handlingsplan med stort fokus på de övergripande kanaler som avdelningen ansvarar för.

– Det vi tar med oss är att uppmärksamma vilka som får ta plats och vilka som syns i våra olika kanaler. Och att hela tiden ifrågasätta oss själva, varför vi väljer att lyfta det vi gör, säger kommunikationschef Sara Nilsson och poängterar vikten av att det som produceras av kommunikationsavdelningen ska bidra till att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs:

– Att bli mer inkluderande i vår kommunikation kan hjälpa oss att locka till oss de anställda vi vill ha, oavsett om det gäller artiklar, informationstexter, rekryteringsannonser, bilder eller inlägg i sociala medier.

Maria Karlsson, kommunikatör och formgivare på kommunikationsavdelningen tycker att utbildningen har gett både tankeställare och ögonöppnare.

– Jag tycker det känns skönt att inse att man inte måste sätta en ”etikett” på människor, eller sig själv för den delen. Man är den man är och det är okej, oavsett hur man väljer att definiera sin könstillhörighet.

Kollegan Ove Demår, webbsystemansvarig, fyller i;

– Det har också gett en påminnelse om hur svårt det är att tänka utanför invanda normföreställningar och en möjlighet att träna på att göra det.

Bild på två leende personer som håller upp en hbtq-vimpel.

Maria Karlsson och Ove Demår från kommunikationsavdelningen. Foto: Sara Rönnberg

Mycket har hänt sedan i höstas

Maria Lindgren, samordnare sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är nöjd med att ha hbtq-diplomerat de två första verksamheterna i Region Jämtland Härjedalens egen regi.

– Det känns toppen! Det har varit så kul att följa deras utvecklingsarbete och det märks att det hänt mycket sedan vi startade i höstas. Även i regionen i stort har det hänt mycket upplever jag. Frågan har väckts och det är fler som ser behovet och är intresserade av utbildningen.

Kommer fler verksamheter att diplomeras framöver?

– Ja, det är fler som är på gång, vilket är bra. Det här är ett viktigt led i Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete, dels för att få en bra arbetsmiljö, dels för bemötandet av patienter och besökare. Det handlar i slutändan om att uppnå en jämlik hälso- och sjukvård.

Två leende personer tittar in i kameran.

Syvonne Nordström, utvecklingsstrateg på hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen och Maria Lindgren, samordnare sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Foto: Sara Rönnberg

Text: Sara Rönnberg / Sara Nilsson
Foto: Sara Rönnberg

3 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se