Therese Gerlang är hjälpmedelskonsulent mot sjukvårdsnära material.

Hjälpmedelskonsulent med koll på vården

Therese Gerlang jobbar sedan september som hjälpmedelskonsulent mot sjukvårdsnära material. I sin roll fungerar hon som en brygga mellan centralförrådet, upphandling och kunderna ute i vården – något som är efterlängtat av verksamheterna.

– Det är naturligt för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter att ringa hjälpmedelscentralen och få hjälp med utprovningar av hjälpmedel och man har konsulenten att vända sig till, men det har inte varit lika naturligt för sjuksköterskor och distriktssköterskor att ha den kontaktvägen.

Therese kommer senast från en anställning som sjuksköterska inom kommunen. Att själv ha erfarenhet av att jobba med produkterna ser hon som en fördel då hon kan sätta in dem i sitt sammanhang och förstår mekaniken bakom. I sin roll ger hon råd och teknisk support kring hjälpmedel inom främst nutrition, diabetes, inkontinensprodukter och trycksårsprevention, men hon kommer också att vara med i upphandlingar, hantera reklamationer och delta i olika referensgrupper. Det är dock fortfarande upphandlingsenhetens materialkonsulent Gunilla Lirell som ansvarar för övrigt sjukvårdsnära material, till exempel sårvårdsprodukter.

– Om man till exempel i verksamheten har fått prova ett inkontinensskydd som vi inte har upphandlat kan jag hjälpa till med att hitta ett motsvarande gällande storlek och absorptionsförmåga bland det sortiment vi har avtal på, säger Therese Gerlang.

– Andra vanliga frågor just nu är till exempel hur nutritionsaggregaten och sprutorna ska kopplas ihop med peggar och knappar med anledning av den nya ISO-standarden.

Dialog är viktigt

Förhoppningen är att beställare och förskrivare ska känna sig trygga i kontakten med centralförrådet och att de produkter som används ute i verksamheterna är de som är upphandlade. Om det är tydligare hur, var och till vem man kan vända sig om det uppstår frågor eller funderingar blir det förhoppningsvis lättare att följa de avtal vi har.

Dialogen med verksamheterna är viktig – inte minst i arbetet med att optimera lagret. Utrymmet är inte så stort att alla produkter ryms och det gäller att se till att det som absolut inte får ta slut finns tillgängligt.

Therese ser också att vi behöver bli bättre på att arbeta fram fler rutiner kring förskrivningar och göra informationen om produkterna och produktutveckling mer tillgänglig.

– Det är en stor region och det är svårt för alla att ta sig till Göviken. Vi behöver hitta sätt att nå ut med information och nya produkter närmare verksamheterna så att man får klämma och känna.

Text: Sara Nilsson Foto: Lena Manneby

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se