Högkostnadsskyddet höjs med 50 kronor 1 mars

På regionfullmäktiges möte den 13 februari beslutades att högkostnadsskyddet inom Region Jämtland Härjedalens öppenvård kommer att höjas från 1 100 kronor till 1 150 kronor från och med 1 mars.

Höjningen är 50 kronor, vilket innebär att man betalar högst 1 150 kronor för öppenvård under en period på 12 månader. Därefter får man ett så kallat frikort. Frikortet gäller i alla regioner i Sverige.

I Region Jämtland Härjedalen har man elektroniska frikort, e-frikort. Det betyder att avgifterna registreras elektroniskt. Man behöver alltså inte själv hålla reda på hur mycket man har betalat - och om man har uppnått högkostnadsskyddet och har rätt till frikort. Har man uppnått summan för frikort känner systemet av det och ingen faktura skickas ut för besöket.

Läs mer i protokollet från regionfullmäktige den 13 februari (sidan 31).

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se