Information om egenmonitorering

I nuläget använder cirka 2 300 patienter i Region Jämtland Härjedalen appen Imagine care för egenmonitorering. Nu har upphandlingen av systemet blivit ifrågasatt. I väntan på besked från Förvaltningsrätten förändrar Region Jämtland Härjedalen sin användning av systemet.

Region Jämtland Härjedalen har använt systemet Imagine care under ett par års tid. Systemet fungerar bra och förenklar vardagen för patienterna. Systemet frigör också arbetstid för personal inom hälso- och sjukvården. Under den senaste tiden har egenmonitoreringen blivit uppmärksammad, bland annat i lokalmedierna. Det handlar om ifall en upphandling av system har gått till på rätt sätt eller inte. Förvaltningsrätten ska ta beslut i den frågan. Fram tills att Förvaltningsrätten meddelar vad beslutet blir så behöver Region Jämtland Härjedalen ändra sin användning av systemet.

Det betyder att

  • patienter som redan använder Imagine care-appen för egenmonitorering får fortsätta att göra det tills vidare
  • inga nya patienter kommer att få börja använda appen
  • i väntan på besked från Förvaltningsrätten så kommer Region Jämtland Härjedalen att arbeta fram en plan för hur användningen ska avvecklas. Det är för att vara förberedda om Förvaltningsrättens beslutar att appen inte får användas.

Region Jämtland Härjedalen fortsätter att informera löpande i det här ärendet, när det finns något nytt att meddela.

För mer information:

Anna Fremner, chef för Division nära vård. E-post: anna.fremner@regionjh.se

Text: Thomas Jarnehill, Foto: Göran Strand

0 av 0 gillar detta