Information till dig som har andningshjälpmedel från Philips/Respironics

Patienter som har andningshjälpmedel (CPAP eller hemrespirator/BilevelPAP) av märket Philips/Respironics kommer att få sin maskin utbytt eller renoverad.

Tillverkaren av andningshjälpmedel (CPAP eller hemrespirator/BilevelPAP) av märket Philips/Respironics har meddelat att det kan finnas problem med det skum som används som ljudisolering i maskinen. Skummet kan åldras och bilda små partiklar som kan synas i luftslang eller mask och även komma in i dina luftvägar.

Biverkningar som kan uppstå

Tillverkaren har under 2020 fått in rapporter om andningspåverkan, slemhinneirritation och huvudvärk från cirka 3 per 10 000 patienter som behandlas med Philips CPAP eller hemrespiratorer. Tiotusentals patienter i Sverige använder dessa maskiner från Philips men det finns hos Läkemedelsverket ännu inga rapporter om biverkningar av dessa typer.

På svenska mottagningar för CPAP och hemrespiratorer har man inte sett att maskiner från Philips ger mer biverkningar än maskiner från andra tillverkare. Biverkningar som luftvägsirritation, andningspåverkan eller huvudvärk är ospecifika och förekommer även vid behandling med liknande apparater som inte är isolerade med polyuretanskum.

Cancerrisken hos människor som har arbetat under flera år i fabriker som tillverkar polyuretanskum kan vara något förhöjd, men bevisläget är mycket oklart.

Vad händer nu?

Region Jämtland Härjedalen rapporterar till Philips vilka maskiner som finns hos patienter. Maskinerna kommer att renoveras eller bytas ut. På grund av svårigheter att tillverka maskindelar eller nya maskiner kommer utbytet att ta tid. Du som har det här andningshjälpmedlet kommer att bli kontaktad av oss när det är dags att byta ut eller renovera din maskin.

Vad du ska tänka på under tiden

En svensk expertgrupp bedömer att riskerna är små för allvarliga biverkningar vid användande av CPAP och hemrespiratorer från Philips. Riskerna för din hälsa och ditt välbefinnande med att göra uppehåll med en fungerande behandling med CPAP eller hemrespirator är troligen högre. Det är förstås alltid du själv som bestämmer men expertgruppen ger några vägledande råd inför ditt beslut.

Skäl för att fortsätta med CPAP/respiratorbehandling:

  • Om du har eller har haft högt uppmätt koldioxidvärde i blodet vid blodgastagning.
  • Om du har ett säkerhetsyrke, exempelvis chaufför, pilot, lokförare, operatör, eller om du kör mycket bil i största allmänhet. Om du har C- eller D-körkort gäller speciella krav.
  • Om du har vissa andra sjukdomar, till exempel KOL, hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes
  • Om du upplever att ditt välbefinnande kräver fortsatt behandling

Skäl för att göra uppehåll med CPAP/respiratorbehandling:

  • Om du har fått andnöd, andningspåverkan, huvudvärk i tydligt tidssamband med insatt behandling med Philips andningshjälpmedel (CPAP, hemrespirator)
  • Om du kan se plastpartiklar i masker eller slangar

Vi hoppas att denna information hjälper dig att bestämma om du ska fortsätta din behandling. Vid oklarheter kan du vända dig till den mottagning som skrivit ut ditt andningshjälpmedel. Väntetiderna kommer dock att vara längre än vanligt eftersom det är så många som berörs.

6 av 9 gillar detta