Inget direktiv från lednignen om att inte använda dörröppnare

Just nu cirkulerar i såväl redaktionella som sociala medier missuppfattningen att Region Jämtland Härjedalens ledning gått ut med direktiv om att  inte använda dörröppnare.

Motivet skulle vara ekonomiskt. Detta stämmer inte. Om någon sådan skrivelse finns så är det någon enskild ute i organisationen som tagit ett eget initiativ. Ingen i regionledningen anser detta som befogat, då det inte skulle generera många kronor i besparing.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se