Porträtt på en person i rödmönstrad tröja, kort pagefrisyr och glasögon.Förstora bilden

Lena Runius Bernström

"Jag känner mig verkligen värd utmärkelsen"

Lena Runius Bernström har ägnat hela sitt arbetsliv åt samtal. Nu får hon titeln hedersdoktor på Mittuniversitetet för sitt viktiga arbete med att utveckla sjukvårdsrådgivning via telefon.

Det var när Lena Runius Bernström, i sin dåvarande roll som telefonsjuksköterska på Jämtlands sjukvårdsrådgivning på 1990-talet, förberedde en föreläsning för mottagningssjuksköterskor på Östersunds sjukhus som hon insåg att samtalet var hennes arbete.

– Jag förstod att mitt arbete inte bara handlade om min medicinska kompetens utan mycket om min mänskliga kompetens, att förstå människan bakom problemet, förstå att den har en resa innan med många tankar och föreställningar, säger Lena Runius Bernström.

Förstå patienten – och lyssna på sig själv

Hon beskriver det som att hon har 200 000 samtal i sin kropp. Redan tidigt i sin yrkesroll som telefonsjuksköterska på sjukvårdsrådgivningen i Jämtland, det som i dag är 1177, var hon intresserad av vad det är som gör att ett samtal blir bra. Hon analyserade sig själv och de samtal hon hade.

– Jag lyssnade in på mig själv, vad jag tänkte och vilka känslor som kom upp, och jag insåg tidigt att man måste skapa en kort relation med den som ringer. Att man måste lyssna bakom orden och förstå patientens förväntningar, säger Lena Runius Bernström.

Och det var i samband med förberedelserna för den där föreläsningen som hon beskriver att hon såg det så tydligt:

– Att jag jobbar utifrån fem faser för att få till ett bra samtal och en bra bedömning. Och det blev embryot till samtalsprocessen, som nu ligger till grund för 1177:s arbetssätt och utbildningar.

Samtalsprocessen en grundsten i telefonrådgivning

Sjukvårdsrådgivningen på telefon i Jämtland Härjedalen, som 2020 firade 50 år, har sedan starten varit känd för att jobba progressivt och utveckla arbetssätt. Bland annat blev man pionjärer när man i början av 1990-talet sammanställde fyra pärmar där man samlade beskrivningar av olika besvär och symtom. Telefonsjuksköterskorna slog i pärmarna för att ge råd till patienter som ringde. Idén med rådgivningspärmarna spred sig till andra telefonrådgivningar i landet och blev det som lade grunden till 1177 som vi känner det i dag, via telefon och på nätet.

Mot slutet av 1990-talet blev Lena Runius Bernström headhuntad för att vara med och bygga upp den nationella sjukvårdsrådgivningen, med hennes samtalsprocess i fem steg som grund för alla sjuksköterskors samtal med patienter på telefon.

– Jag känner verkligen att jag har varit med om en resa och förändrat något, säger hon och fortsätter:

– Det var egentligen ingen som räknade sjukvårdsrådgivningen som vård tidigare, den var helt osynlig, och hade ingen hög status. Det fanns inga utbildningar och inga läroböcker. Jag var nog den första som satte ord på sjuksköterskans arbete i telefon och synliggjorde den här delen av vården.

Synlig, accepterad och respekterad

Sedan dess har Lena Runius Bernström rest landet runt för att föreläsa om och utbilda i metoden samtalsprocessen. Processen har blivit det officiella samtalsstödet för sjukvårdsrådgivning och digitala kontakter med vården och beskrivs noggrant i Vårdhandboken.

Hon har också arbetat som verksamhetschef för sjukvårdsupplysningen i Jämtland, och dessutom varit med och skrivit två läroböcker om samtalsprocessen; en om telefonrådgivning som kom ut 2008 och en om digitala möten inom hälso- och sjukvården som gavs ut tidigare i år.

På pappret är Lena Runius Bernström pensionär, men hon föreläser fortfarande bland annat på distriktssköterskeutbildningen på Mittuniversitetet. I övrigt håller hon sig också sysselsatt genom att gå en ettårig konstutbildning på Åredalens folkhögskola.

Torsdag den 5 oktober höll hon sitt installationstal som hedersdoktor på Mittuniversitetet och fredag den 6 oktober tar hon emot sin doktorshatt och ring.

– Jag är så hedrad över att få utmärkelsen, och jag känner mig verkligen värd den! Är det något jag ägnat mitt liv åt så är det sjukvårdsrådgivning och samtalet. Jag har varit med om att göra den här delen av vården synlig, accepterad och nu respekterad, säger Lena Runius Bernström och lägger till:

– Och jag har haft ett fantastiskt roligt arbetsliv!

Text: Sara Rönnberg Foto: Privat

Samtalsprocessen

Metoden samtalsprocessen beskriver hur kommunikation mellan vårdpersonal och vårdsökande struktureras, med målet att samtalet ska innefatta gott bemötande och leda till en säker medicinsk bedömning. Processen består av fem olika faser:

Öppnafas: Röstens tonfall ska inge trygghet och en känsla av att det finns tid för den vårdsökande, att hen är välkommen, att det finns kompetens, lugn, intresse och en vilja att hjälpa.

Lyssnafas: Lyssna aktivt till den vårdsökandes berättelse. Sträva efter göra hen delaktig och aktiv i samtalet. Avbryta inte och använd dig av stödljud som "hm", ”okej” eller ”aha” för att bekräfta. Gör en kort sammanfattning av personens berättelse.

Analysfas: En analys av hälsoproblemet, symtom, situation och allmäntillstånd. Ställ öppna frågor för att utforska den vårdsökandes föreställningar och farhågor, och vilka förväntningar hen har.

Åtgärd- och motivationsfas: Presentera, förklara och motivera bedömning av besvär och situation. Den kan innehålla åtgärder som att ge råd, stilla oro, hänvisa till rätt vårdinstans eller ringa efter en ambulans. Det är viktigt att sjuksköterskan stämmer av att den vårdsökande förstår innebörden av föreslagen åtgärd.

Avslutafas: När det är relevant beskrivs symtom som den vårdsökande kan behöva vara observant på. Gör en överenskommelse med den vårdsökande om att hen ska ta ny kontakt vid försämring, nya symtom eller utebliven förbättring.

Källa: Vårdhandboken

1177

1177 är ett telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Numret går att ringa dygnet runt, från hela landet. Den som ringer får prata med en sjuksköterska som hjälper till att bedöma symtom och ger råd.

Sjuksköterskorna besvarar drygt 5 miljoner samtal per år.  

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla regioner i ett nationellt nätverk.

Källa: 1177.se

Läs mer

"50 år av råd och stöd via telefon" – I januari 2020 var det 50 år sedan telefonrådgivningen startade i Jämtland Härjedalen. Klicka här för att läsa en artikel om dess historia och möt några av de som jobbat där länge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

7 av 7 gillar detta