Läget inom hälso- och sjukvården inför sommaren 2024

I Region Jämtland Härjedalen står vi, likt många andra regioner i Sverige, inför betydande utmaningar inför sommaren 2024.

Personalbristen, semestertider och svårigheter att få svar på det nya nationella avtalet för hyrbemanning, är centrala faktorer som gör planeringen mer komplex än vanligt. Dessa utmaningar förstärks ytterligare av en pågående konflikt med Vårdförbundet, vilket har resulterat i en övertids- och nyanställningsblockad. Blockaden mot nyanställningar upphävs den 4 juni, vilket ger oss bättre förutsättningar att rekrytera inför sommaren.

Inom Region Jämtland Härjedalen finns en så kallad särskild ledning inför sommaren som arbetar för fullt med att hitta olika lösningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nyss beslutat om en rad åtgärder som syftar till att förändra förutsättningarna. Vårt främsta mål är att kunna erbjuda tillräcklig sjukvård. Vi är väl medvetna om vikten av återhämtning för våra medarbetare och strävar efter att balansera detta behov med våra patienters krav på tillgänglig vård.

Förra sommaren blev den bästa på flera år. Självklart är ambitionen att säkerställa att sommaren 2024 blir så bra som möjligt för både personal, våra invånare och besökare – trots att förutsättningarna skiljer sig åt från förra året.

För att underlätta för dig som invånare har Region Jämtland Härjedalen uppdaterat viktig information på 1177.se. Här kan du förnya dina recept och få information om hur du hittar vård under sommaren.

Vi uppskattar förståelsen och tålamodet från dig som invånare och dig som medarbetare när vi navigerar genom dessa tider. Vi kommer allt eftersom gå ut med information när ny sådan finns. Vi ser fram emot en trygg och välfungerande sommar.

 

Katarina Nyberg Finn, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör.

0 av 0 gillar detta