Läget inom hälso- och sjukvården vecka 27

Veckouppdatering om hälso- och sjukvårdsläget i Region Jämtland Härjedalen.

Under fredag 28 juni meddelades att konflikten mellan Sveriges kommuner och regioner/Sobona och Vårdförbundet är över. I och med att konfliktens övertidsblockad inte längre gäller, öppnar det upp för medarbetare som vill och kan ta extrapass enligt gällande regelverk att återigen göra det.

Situationen inom hälso- och sjukvården är fortfarande inte optimal då bemanningen inom delar av verksamheten inte når upp till planerad nivå under semesterperioden. De åtgärder som vidtagits i planeringsarbetet har gett resultat. Till exempel har samarbetet med Region Dalarna gett utdelning då några sjuksköterskor backar upp med pass under de mest kritiska veckorna. Totalt sett över sommaren är antalet vårdplatser nu över den kritiska nivån som kan innebära att hårda prioriteringar kan behöva göras.

Den intensiva tiden efter midsommarhelgen har hållit i sig med ett högt inflöde av patienter och hög beläggning på Östersunds sjukhus. De flesta områden som är en del av det akuta omhändertagandet är fortfarande ansträngda men situationen har blivit något mer stabil jämfört med förra veckan.

Inom primärvården är läget relativt stabilt. Hälsocentralerna runtom i regionen rapporterar att bemanningen i stort följer sommarplaneringen. Hälsocentralerna i Östersund har denna vecka stärkt upp bemanningen på grund av att många besöker stan i samband med fotbollsturneringen Storsjöcupen.

Den nu avslutade konflikten har haft inverkan på 1177 på telefon. Situationen är bättre men det är fortfarande något längre väntetider än vad det brukar vara.

Text Thomas Jarnehill

0 av 0 gillar detta