Två personer ler mot kameranFörstora bilden

De glada pristagarna Linda Redman och Erika Kindmalm. Foto: Linda Berg

Linda och Erika – årets fysioterapeuter i länet

Sedan 2016 delar Fysioterapeuterna i distrikt Jämtland/Härjedalen ut utmärkelsen "Årets fysioterapeut i J/H" till en fysioterapeut/sjukgymnast i länet som under året utmärkt sig genom att verka för invånarnas tillgång till evidensbaserad fysioterapi. Årets fysioterapeut 2020 är Linda Redman och Erika Kindmalm.

– Jag blev både överraskad och rörd när Fysioterapeuterna kom och överraskade oss på kontoret, berättar Linda Redman

– Motiveringen var fantastisk och det känns väldigt roligt att få uppmärksamhet för det jobb som vi gjorde i våras. Jag tycker också att det är väldigt roligt att utmärkelsen detta år gick till slutenvården, fyller Erika Kindmalm på.

Anpassat sitt arbete till pandemisituationen

När deras arbetsgrupper fick ställa om för att jobba med covid-19 omfördelades deras resurser. Man bildade snabbt en gemensam arbetsgrupp tillsammans med fysioterapeuter från kirurgi, ortopedi och infektion som under våren samarbetade för att planera, utveckla och förbättra vården för dessa patienter. Som motiveringen säger är det många fler än Linda och Erika som bidragit till detta arbete.

– Vi hade ett mycket gott samarbete i fysioterapeutgruppen som jobbade med covidpatienter inom slutenvården. Vi upplever även att våra kollegor inom primärvård, kommun och på rehabiliteringen slutit upp på ett bra sätt för att ta över där vi slutade. Vi vill också tacka våra närmaste kollegor på enheterna som också fick ställa om för rodda med vårt "vanliga" arbete som ju inte försvinner bara för att en pandemi pågår, konstaterar de två pristagarna.

Förändringar som skedde för de som jobbade med covid-19

  • Snabbare beslutsvägar tack vare gemensam arbetsgrupp
  • Samarbete med sjukgymnaster/arbetsterapeut på plan 1 på Östersunds sjukhus med regelbundna veckomöten
  • På intensivvårdsavdelningen, IVA, jobbade 2 sjukgymnaster heltid jämfört med endast 0,25 procent ordinarie bemanning.
  • På covid/lungavdelningen jobbade en sjukgymnast 0,75 jämfört med 0,5 procent ordinarie bemanning.
  • På infektionskliniken jobbade två sjukgymnaster mellan 1,50–1,75 procent jämfört med cirka 0,5 ordinarie bemanning.

Tillsammans inhämtade man kunskap för att lägga upp sitt arbete. Här hade Linda och Erika stor hjälp av den nationella plattform som fysioterapeuter nationellt skapat för att samla evidensbaserad kunskap. Dom deltog även på regelbundna veckomöten på denna plattform, för att hålla sig uppdaterade. Då dom ju jobbar på ett litet sjukhus var den här samlade kunskapen från kollegor på universitetssjukhusen mycket värdefull. De ökade resurserna gav dem dessutom möjlighet att hålla i utbildning för både kollegor och personal på avdelningarna. Dom fick även mer tid till patientarbetet, och att följa upp sina ordinerade insatser. Dom utarbetade skriftlig information och träningsprogram till patienterna med hjälp av den nationella plattformen.

– Vi har fått otroligt mycket uppskattning från både patienter och avdelningspersonal under den här tiden. De har uppskattat att vi funnits ute på avdelningen mer än vi brukar och sett ett stort värde i våra insatser. Vi fysioterapeuter inom slutenvården har en mycket viktig roll i vården och rehabiliteringen av dessa patienter, berättar Linda och Erika och avslutar;

– Vi har lärt oss jättemycket under den här tiden. De erfarenheterna tar vi nu med oss när det återigen är dags för oss att ställa om och sätta på oss skyddsmask 90!

Förtjänstfullt påverkansarbete

Motiveringen till årets pris lyder:

"Ett år som präglats av ”håll i och håll ut” samt ”ställ inte in utan om" vill distriktsstyrelsen Fysioterapeuterna J/H lyfta fram alla kollegor som klivit fram, ställt om och bidragit till att säkra att invånarna i Jämtland fått tillgång till fysioterapeutresurser utifrån för dagen rådande rekommendationer och gällande evidens. Alla dessa insatser får representeras av två personer som tog strid för patienternas tillgång till fysioterapeutresurser, inhämtade kunskap, stöttade sina kollegor i den snabba kunskapsutvecklingen och klev utanför sin bekvämlighetszon för att sprida kunskapen om fysioterapeuters kompetens. För förtjänstfullt påverkansarbete, från det verksamhetsnära sammanhanget ända ut i samhället, tilldelas utmärkelsen årets fysioterapeut i Jämtland till Erika Kindmalm och Linda Redman."

Intervju: Lena Manneby Foto: Linda Berg

2 av 2 gillar detta