En person ler mot kameran

Elisabeth Löfskog Södergren

Lisa är årets kontaktsjuksköterska

- Det känns roligt och hedrande! Det konstaterar Elisabeth Löfskog Södergren, efter att ha blivit utsedd till Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen.

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården utnämns Årets kontaktsjuksköterska i varje sjukvårdsregion.

Nomineringen

Elisabeth är en mycket varm och engagerad person som gör patienterna trygga. Hon har goda kunskaper och en gedigen bakgrund inom sitt yrke. Elisabeth tar ett stort ansvar och lägger mycket tid på koordinering inom ett krävande område, och på ett sjukhus som fram till helt nyligen saknat onkologspecialist. Elisabeth arbetar självständigt med många egna lösningar och planer för att skapa ett bättre patientflöde och en ökad tillgänglighet. Hon har varit mycket delaktig i att förbättra den lokala SVF-hanteringen och logistiken.

- Jag har jobbat några år nu, och erfarenheterna läggs till varandra, vilket kanske visar sig i kontakten med såväl patienter som andra yrkesgrupper. Jag får försöka tro på vad som står i nomineringen, säger hon med ett leende.

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter med cancer erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Att införa kontaktsjuksköterskor har sedan dess varit ett prioriterat områden för Regionalt Cancercentrum, RCC.

Kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner i vårdprocessen och möter patienter med komplexa behov och deras närstående. De skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjligheter att vara delaktig i den egna vården.

- Kontaktsjuksköterskan håller i mycket av planeringen och kontakten med patienten som antingen utreds för, eller har fått en cancerdiagnos, berättar Lisa och fortsätter;

- Det är många samordningar, bevakningar och påstötningar som sker utöver själva kontakten med patient och anhöriga. Patientsamtalen handlar mycket om rådgivning, bedömningar och uppföljningar per telefon då vi vanligen inte träffas fysiskt mer än någon enstaka gång.

- Det bästa med mitt jobb är uppskattningen från patienterna!

Text: Lena Manneby & Foto: Privat

4 av 4 gillar detta