Mer information för närstående till någon som vårdas i slutet av livet

Den 12 oktober uppmärksammas Världshospicedagen med syfte att ena, fira och stötta hospicerörelsen och den palliativa vården runt om i världen. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns nu nytt informationsmaterial som riktar sig till närstående.

1177 Vårdguidens information om palliativ vård och vård i slutet av livet riktar sig dels till den som är sjuk – men nu finns också nyproducerat material för närstående. Det är bland annat en film där Bertil Axelsson, läkare på Östersunds sjukhus och professor i palliativ medicin, berättar om vilket stöd som finns att få.

Vilka stöd finns för närstående?

  • Den närstående har rätt att få veta på vilket sätt sjukvården kan ge hjälp och stöd.
  • Läkaren eller sjuksköterskan kan ge mer information om sjukdomen och svara på frågor.
  • Det är alltid den som är sjuk som bestämmer hur mycket av sekretessbelagd information som sjukvårdspersonalen får lämna ut och till vem.
  • Stödsamtal med kurator, psykolog, diakon, präst eller annan andlig företrädare.
  • Ekonomiskt stöd – Närståendepenning som betalas ut av Försäkringskassan. Närståendepenningen gör att en person i taget kan vara ledig från sitt arbete för att vara ett sällskap till den som är sjuk.
  • Praktiskt stöd från kommunen i form av hemtjänst, besök av sjuksköterska, vård utanför hemmet, larm eller olika hjälpmedel.
  • Om ett barn är närstående kan omgivningen bidra till ökad trygghet genom att svara så konkret som möjligt på barnets frågor, vara lyhörd och berätta i den takt som barnet orkar lyssna. Det finns också extra stöd att få, exempelvis samtalsstöd i skolan eller inom sjukvården.

Läs mer:

Text: Linda Henriksson

0 av 0 gillar detta