Fem personer står tillsammans framför en informationsskärm i sjukhusets foaje´Förstora bilden

Fr.v. Märet Johansson, Kåre Karlsson, Jan Christer Johansson, Erika Henriksson och Linda Wiklund

Nationella strokedagen

- Vi vill passa på att informera om stroke, och just idag är temat rehabilitering. För personer som drabbas av en stroke handlar det faktiskt om en livslång rehabilitering, slår Jan Christer Johansson, ordförande i länets strokeförening, fast.

En dold nedsättning som informerades om under dagen var den hjärntrötthet som ofta följer på en stroke. Ingenting som syns utanpå, men någonting som påverkar den strokedrabbade starkt.

Föreningen efterlyser bättre kontakt med Remonthagen

Apropå just rehabilitering så önskar sig länsordföranden en bättre kontakt med Remonthagen, där rehabiliteringen av länets strokepatienter sker idag. Jan Christer Johansson berättar om den gemenskap som ett medlemskap i strokeföreningen kan ge. Att inte behöva känna sig ensam om det här, eller isolera sig. Föreningen är synnerligen livaktig och allehanda aktiviteter står på dagordningen för resten av året. Varje år drabbas cirka 400 länsbor av stroke, och runt 250 av dessa överlever sitt första år efter sin stroke.

Tidsfaktorn viktig

På plats fanns även personal från såväl strokeenheten som det mobila stroketeamet.

- Vi vill informera allmänheten om vad en stroke är helt enkelt. Idag kan vi göra mycket mer för våra patienter om de kommer in i tid, tidsfaktorn efter en stroke är så viktig, konstaterar Linda Wiklund strokesjuksköterska på strokeenheten på Östersunds sjukhus, och fortsätter;

- Kommer man in i tid så kanske inte skadorna blir lika stora heller i händelse av en stroke. Det är också viktigt att ta eventuella varningssignaler på allvar, och utredas för vilka eventuella riskfaktorer man har för att kanske drabbas av en stroke. På så sätt kan den kanske gå att undvika helt.

Mobila stroketeamet möter patienterna på deras hemmaplan

Erika Henriksson är logoped i det mobila stroketeamet;

- Efter en stroke kan man få problem med att hitta ord, läsa, skriva, prata, med heshet och även svårigheter med att äta, dricka och svälja. Allt detta kan påverka människan socialt, och ha stor inverkan på personens vardagliga liv. Det är ju en naturlig del att kunna kommunicera och göra sig förstådd.

En av Erika Henrikssons arbetsuppgifter är att tillsammans med den strokedrabbade träna upp språkförmågan eller hitta sätt att kompensera för bortfallet av språket. Det handlar även om att informera omgivning i hur den bäst stöttar den som har svårt att kommunicera. Eller förskriva hjälpmedel som kan vara till hjälp när man ska kommunicera.

Det mobila stroketeamet är en enhet som åker hem till patienterna och jobbar med hemrehabilitering. Övar på sådant som man behöver kunna klara av hemma, och då övar man på det i sitt eget kök, i sin egen säng eller i sitt eget badrum. I teamet ingår förutom logoped även fysioterapeut och arbetsterapeut. Teamet står i tät kontakt med läkare och sjuksköterskor via gemensamma ronder. Teamets upptagningsområde är en radie på sju mil från Östersund.

Om du vill komma i kontakt med länets strokeförening är mejladressen till ordföranden

ordforande@strokez.se

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 3 gillar detta