Gruppbild på sjukhuspersonalFörstora bilden

Pernilla Årstad, Emma Breivik, Lina Fredriksson, Anna-Karin Enghult och Maja Eriksson

Nu är dom igång – det diagnosoberoende cancerrehabiliteringsteamet

Dom har bara hunnit jobba tillsammans under några veckor ännu, men märker redan att behovet av deras stöd och hjälp är både efterlängtat och stort bland länets cancerpatienter.

– Det känns jättespännande att få vara en del av det här. Att tillsammans kunna lyfta patienternas olika problem och komma överens om en plan framåt, berättar Lina Fredriksson, arbetsterapeut och processledare för cancerrehabilitering.

Bakgrund

Fler och fler drabbas av cancer, och många lever också med sin cancer under lång tid eller får olika sorters men efter sin behandling. Behovet av rehabilitering för dessa patienter är därmed också stort. Som det hittills fungerat har inte resurserna för rehabilitering av cancerpatienter varit jämnt fördelade mellan de olika områden och verksamheter som ryms inom region Jämtland Härjedalen. Men nu är det bildat – ett multiprofessionellt team där följande yrkeskategorier ingår; arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, uroterapeut/sexologisk kompetens, sjuksköterska, läkare, och medicinsk sekreterare. I dagsläget söker man även efter psykolog och kurator till teamet.

Samarbete är nyckelordet

Teamet träffas en gång varannan vecka för att tillsammans gå igenom aktuella ärenden, och arbetar verksamhetsövergripande för att kunna nå ut till alla patienter med cancer inom den öppna specialiserade vården. Teamet arbetar tätt ihop med kontaktsjuksköterskor och vårdande läkare, och kommer även att samarbeta med bland annat logoped, lymfterapeut, stomiterapeut och rehabkoordinatorerna ute i länet. Möjliga samarbetspartners är sjukhuskyrkan, primärvården, kommunerna, tandvården och Försäkringskassan.

– Det här känns jättebra! Jag är van vid att jobba med patienter som har eller har haft cancer, men jag har saknat stöd av ett sådant här team eftersom patienten ofta även behöver annan sorts stöd än vad jag kan erbjuda, säger Emma Breivik uroterapeut/sexologisk kompetens.

Anna-Karin Enghult är sjukgymnast och hon berättar att ett sådant här team är någonting som verkligen önskats av patienterna, varför det naturligtvis är jättefint att nu kunna erbjuda det.

– Jag känner verkligen att min hjälp har efterfrågats, så det här känns jätteroligt!

Träning och samtal i grupp

Eftersom alla patienter inte kommer att ha behov av samtliga kompetenser i teamet är det i dagsläget svårt att beräkna något eventuellt tak för antal patienter som teamet kommer att kunna hantera samtidigt. Men statistiken visar att ungefär en tredjedel av dom som drabbas av cancer har mer än grundläggande behov av rehabilitering.

– Tiden kommer att utvisa hur vi räcker till, konstaterar Lina Fredriksson och fortsätter;

– Så småningom tror jag att vi kommer att kunna bredda vårt utbud av tjänster, och även hitta grupperingar inom patienterna. Vi är till exempel på gång med träningsgrupper, men vi vet att patienterna även efterfrågar grupper där man kan samtala med varandra.

I teamet ingår även Lilian Morén dietist och Per Bodén läkare.

Text & Foto: Lena Manneby

6 av 6 gillar detta