Miljöbild som visar en del av Östersunds sjukhus. På asfaltytan framför den rödbruna fasaden står en rad cyklar parkerade i cykelställ. Bredvid cykelställen finns gröna buskar.

Nu börjar arbetet med hissbyte på sjukhuset

Sex hissar i höghuset på Östersunds sjukhus är gamla och ska bytas för att ge effektivare transporter. Arbetet börjar vecka 26, med att göra hål i taket mellan översta våningen och yttertaket i maskinrummet.

– Vi börjar med att installera en räddningshiss, eftersom vi saknar en sådan nu. Räddningshissen måste nå alla våningsplan. Den hiss som ska göras om till räddningshiss når inte ända upp idag. Vi behöver också skapa ett nytt utrymme för maskineriet som driver hissen. Därför behöver hålet i taket sågas upp, säger Jörgen Bouvin, fastighetsenhetens projektledare för hissbytet.

En räddningshiss får användas av räddningstjänsten även om det brinner, till skillnad från andra hissar. Syftet är att snabbare kunna transportera utrustning till det plan där det brinner och evakuera personer om det behövs. Och i övrigt fungerar den precis som en vanlig hiss

– När vi sågar så blir det ett visst buller som kommer påverka de övre våningsplanen. Där finns bland annat övernattningsrum för medarbetare som har jour. För att minimera störningarna kommer vi att börja såga tidigast klockan 9.30 på dagarna, förklarar Jörgen Bouvin.

Arbetet kommer att löpa på, mer eller mindre konstant, med en hiss i taget. Att byta en hiss tar cirka 12 veckor, och enligt tidplanen ska alla vara utbytta i juli 2020.

Eventuellt något längre väntetid

– Eftersom vi byter en hiss åt gången, så fungerar alla andra som vanligt under tiden. Däremot kan man få vänta lite längre på en ledig hiss om det är många som åker. Men de nya hissarna är betydligt snabbare, så tillgängligheten kommer ju att öka i takt med att vi hinner byta ut fler och fler av de gamla, säger Jörgen Bouvin.

Ambitionen är att minimera störningarna för både patienter/besökare och verksamheterna. Och självklart kommer det att finnas skyltar och avspärrningar som visar vilken hiss som för tillfället inte är i bruk.

– En önskan är att de som bara ska någon eller några våningar upp eller ner, och som kan och vill, gärna tar trapporna istället. Det bidrar till att underlätta för de som verkligen behöver använda hissarna, avrundar Jörgen Bouvin.

Text: Jörgen Bouvin och Linda Henriksson. Foto: Arkivbild, regionjh.se

1 av 1 gillar detta